Geležinkelių posistemių atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas

Geležinkelių posistemių atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas

Teisinis pagrindas

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas

Paskirtoji įstaiga, nuo 2016 m. kovo 26 d. įgaliota atlikti geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio Lietuvos Respublikos patikrą

Teisė atlikti geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio Lietuvos Respublikos patikrą sustabdyta nuo 2018 m. liepos 25 d.

UAB Atitikties vertinimo centras
Paskirtoji įstaiga, nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. įgaliota atlikti 1520 mm pločio vėžės geležinkelių sistemos infrastruktūros, energijos ir geležinkelio riedmenų posistemio Lietuvos Respublikos patikrą UAB Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras

Geležinkelių riedmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas

Teisinis pagrindas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas
Paskirtoji įstaiga, nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. įgaliota atlikti 1520 mm pločio vėžės geležinkelio riedmenų posistemio Lietuvos Respublikos patikrą UAB Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras

Kontaktinis tel. (8 5) 278 56 01, faks. (8 5) 213 22 70, el. paštas ltsa@ltsa.lrv.lt.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-09-05