Informacija apie rinkliavas

Valstybės rinkliava už geležinkelių posistemių Lietuvos Respublikoje patikros procedūros atlikimą*

Paslaugos pavadinimas

Kaina, €

Kvito pavyzdys

Už geležinkelių posistemių Lietuvos Respublikoje patikros procedūros atlikimą 

143 Kvitas

* Valstybės rinkliavos už geležinkelių posistemių atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimo procedūros atlikimą bus imamos nuo 2016 m. lapkričio 9 d.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-20