BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

GEL-RIE-ĮREG

2.

Administracinės paslaugos versija

1.0

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Geležinkelio riedmenų įregistravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Geležinkelių riedmenų savininkai arba valdytojai asmeniškai arba per savo įgaliotą atstovą užpildo elektroninę prašymo formą įregistruoti geležinkelių riedmenis Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (VGI IS). Neturintys prieigos prie VGI IS užpildo prašymą dėl asmens elektroninės kortelės registracijos.

Gali pateikti tiesiogiai, siųsti registruotoju laišku, elektroniniu parašu pasirašytas dokumentų skaitmenines kopijas siųsti registro tvarkytojo interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. Nr. 1468 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“.

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. kovo 2 d. Nr. 3-71 įsakymas „Dėl Geležinkelių riedmenų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

3. 2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas (ES) Nr. 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB.

 4. 2011 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas (ES) Nr. 2011/107/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Registro duomenų teikėjas, norintis įregistruoti registro objektą, pateikia prašymą įregistruoti registro objektą, parengtą pagal Sprendimo 2011/107/ES 4 priedėlyje nustatytą standartinio registracijos blanko formą.  

2. Dokumentai, kuriais patvirtinamas registro objekto įsigijimo nuosavybėn ar kito teisėto registro objekto valdymo ir (ar) naudojimo faktas, kopijos (pavyzdžiui, registro objekto perdavimo–priėmimo akto, geležinkelių riedmenų pirkimo–pardavimo sutarties kopija). Registro tvarkytojui teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba. Jeigu dokumentai surašyti ne lietuvių kalba, kartu su dokumentais originalo kalba turi būti pateiktas jų vertimas, patvirtintas jį atlikusio vertėjo parašu ir vertimų biuro antspaudu.

3. Registro objekto techninio paso kopija.

4. Registro objekto nuotraukos, kuriose užfiksuotas registro objektas ir ant jo esantys identifikavimo žymenys (jo  modelis (serija) ir gamyklinis numeris). Lokomotyvų nuotraukose turi būti užfiksuota bendras riedmens vaizdas, modelio ir serijos numeriai (jeigu yra užpurkštas identifikacinis numeris), riedmens gamyklinė lentelė. Prekinių vagonų nuotraukose turi būti užfiksuota bendras riedmens vaizdas, aštuonženklis numeris, riedmens gamyklinė lentelė. Specialiųjų ir kitų riedmenų nuotraukose turi būti užfiksuotas bendras riedmens vaizdas, modelio ir serijos numeriai (jeigu užpurkštas identifikacinis numeris), riedmens gamyklinė lentelė.

5. Įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo, jeigu prašymą pateikia registro objekto įgaliotas asmuo, kopija.

6. 2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 201/2011 dėl atitikties patvirtintam geležinkelių transporto priemonės tipui deklaracijos pavyzdžio (OL 2011 L 57, p. 8) priede nurodytos atitikties patvirtintam transporto priemonės tipui deklaracijos kopija.

7. Sutartis su techniniu sertifikuotu prižiūrėtoju teikiama tik prekiniams vagonams.

8. Leidimas pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje naują, atnaujintą ar patobulintą registro objektą.

9. Pateikdamas prašymą įregistruoti registro objektą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymų nustatyta tvarka. Pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi jį pasirašyti elektroniniu parašu arba savo tapatybę patvirtinti naudodamasis registro tvarkytojo elektroninių paslaugų sistema.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, Lietuvos Respublikos gyventojų registras (registro tvarkymo įstaiga – Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).

2. Adreso duomenys iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

4. Lietuvos Respublikos hipotekos registras.

5. Turto areštų aktų registras.

6. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. [email protected]

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. [email protected]

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139,

el. p. [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

17 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Patvirtinta prašymo forma viešai skelbiama Administracijos interneto svetainėje www.ltsa.lrv.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

 

Interneto svetainėje https://is.vgi.lt galima pateikti elektroninį prašymą.

 

 

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai arba juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Geležinkelių riedmuo įregistruotas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

GEL-RIE-IŠR

2.

Administracinės paslaugos versija

1.0

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Geležinkelio riedmenų išregistravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Geležinkelių riedmenų savininkai arba valdytojai asmeniškai arba per savo įgaliotą atstovą užpildo elektroninę prašymo formą išregistruoti geležinkelių riedmenis Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (VGI IS).

Gali pateikti tiesiogiai, siųsti registruotoju laišku, elektroniniu parašu pasirašytas dokumentų skaitmenines kopijas siųsti registro tvarkytojo interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. Nr. 1468 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“.

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. kovo 2 d. Nr. 3-71 įsakymas „Dėl Geležinkelių riedmenų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

3. 2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas (ES) Nr. 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB.

 4. 2011 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas (ES) Nr. 2011/107/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Formos prašymas išregistruoti geležinkelių riedmenis pildomas pagal parengtą Sprendimo 2011/107/ES 4 priedėlyje nustatytą standartinio registracijos blanko formą.

2. Prašymo formoje nurodyti išregistravimo kodą pagal Sprendimo 2011/107/ES 3 priedėlyje nurodytą išregistravimo priežasčių kodavimą.

3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; teikiant prašymą registro valdytojo elektroninėmis priemonėmis, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas neteikiamas.

4. Įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo, jeigu prašymą pateikia registro duomenų teikėjo įgaliotas asmuo, kopija.

 

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, Lietuvos Respublikos gyventojų registras (registro tvarkymo įstaiga – Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).

2. Adreso duomenys iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

4. Lietuvos Respublikos hipotekos registras.

5. Turto areštų aktų registras.

6. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. [email protected]

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. [email protected]

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139,

el. p. [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

3,1 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Patvirtinta prašymo forma viešai skelbiama Administracijos interneto svetainėje www.ltsa.lrv.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis

 

Interneto svetainėje https://is.vgi.lt galima pateikti elektroninį prašymą.

 

 

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai arba juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Geležinkelių riedmuo išregistruotas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

GEL-RIE-DUO-KEI

2.

Administracinės paslaugos versija

1.0

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Geležinkelio riedmenų duomenų keitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Geležinkelių riedmenų savininkai arba valdytojai asmeniškai arba per savo įgaliotą atstovą užpildo elektroninę prašymo formą  pakeisti geležinkelių riedmenų duomenis Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (VGI IS).

Gali pateikti tiesiogiai, siųsti registruotoju laišku, elektroniniu parašu pasirašytas dokumentų skaitmenines kopijas siųsti registro tvarkytojo interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 22 d. Nr. 1468 nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų ir konteinerių registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo“.

2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. kovo 2 d. Nr. 3-71 įsakymas „Dėl Geležinkelių riedmenų registravimo taisyklių patvirtinimo“.

3. 2007 m. lapkričio 9 d. Komisijos sprendimas (ES) Nr. 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija, kaip numatyta Direktyvų 96/48/EB.

 4. 2011 m. vasario 10 d. Komisijos sprendimas (ES) Nr. 2011/107/ES, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/756/EB, kuriuo priimama bendra nacionalinio geležinkelių riedmenų registro specifikacija.

 

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Registro duomenų teikėjai privalo ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo pagrindo pakeisti registro duomenis atsiradimo registro tvarkytojui pateikia prašymą pakeisti duomenis apie registro objektą, parengtą pagal Sprendimo 2011/107/ES 4 priedėlyje nustatytą standartinio registracijos blanko formą.  

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija; teikiant prašymą registro valdytojo elektroninėmis priemonėmis, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas neteikiamas.

3. Įstatymų nustatyta tvarka patvirtinto įgaliojimo, jeigu prašymą pateikia registro duomenų teikėjo įgaliotas asmuo, kopija.

4. Dokumentai, įrodantys registro duomenų pasikeitimo faktą.

5. 2011 m. kovo 1 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 201/2011 dėl atitikties patvirtintam geležinkelių transporto priemonės tipui deklaracijos pavyzdžio (OL 2011 L 57, p. 8) priede nurodytos atitikties patvirtintam transporto priemonės tipui deklaracijos kopija.

6. Registro objekto nuotraukos, kuriose užfiksuotas registro objektas ir ant jo esantys identifikavimo žymenys (jo  modelis (serija) ir gamyklinis numeris). Lokomotyvų nuotraukose turi būti užfiksuotas bendras riedmens vaizdas, modelio ir serijos numeriai (jeigu yra užpurkštas identifikacinis numeris), riedmens gamyklinė lentelė. Prekinių vagonų nuotraukose turi būti užfiksuotas bendras riedmens vaizdas, aštuonženklis numeris, riedmens gamyklinė lentelė. Specialiųjų ir kitų riedmenų nuotraukose turi būti užfiksuotas bendras riedmens vaizdas, modelio ir serijos numeriai (jeigu užpurkštas identifikacinis numeris), riedmens gamyklinė lentelė.

 

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, Lietuvos Respublikos gyventojų registras (registro tvarkymo įstaiga – Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos).

2. Adreso duomenys iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

4. Lietuvos Respublikos hipotekos registras.

5. Turto areštų aktų registras.

6. Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinis registras.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. [email protected]

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. [email protected]

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139,

el. p. [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

3,1 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.
Įmonės kodas – 188659752.

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Patvirtinta prašymo forma viešai skelbiama Administracijos interneto svetainėje www.ltsa.lrv.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

Interneto svetainėje https://is.vgi.lt galima pateikti elektroninį prašymą.

 

 

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai arba juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Geležinkelių riedmenų duomenys pakeisti.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-17