Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Įgaliojimai geležinkelių transporto eismo saugos srityje

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ĮG

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įgaliojimų eismo saugos srityje išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, prieš pradėdami naudoti ir valdyti geležinkelių infrastruktūrą, privalo gauti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje. Įgaliojimai geležinkelių transporto eismo saugos srityje išduodami neterminuotam laikui, tačiau kas 5 (penkerius) metus infrastruktūros valdytojas turi kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją (toliau – LTSA) dėl įgaliojimų eismo saugos srityje atnaujinimo. Paraiška gali būti pateikta tiesiogiai (atvykus į LTSA), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siunčiama registruotuoju laišku, paraiškos skaitmeninė kopija siunčiama LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu arba VGI IS pildoma elektroninė paraiškos forma.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas (toliau – LR GTK).

2. Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3-446 (1.5 E) „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3-578 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

4. Paraiškos išduoti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos ir įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos, patvirtintos Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Paraiškos išduoti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos ir įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos patvirtinimo“.

5. 2010 m. gruodžio 10 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1169/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų įgaliojimams geležinkelių saugos srityje gauti.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu reikia pateikti:

1. dokumentą, kuris patvirtina, kad įmonė yra geležinkelių infrastruktūros savininkė arba valdo, naudoja geležinkelio infrastruktūrą ir disponuoja ja kitu teisėtu pagrindu (šis punktas netaikomas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui);

2. saugos valdymo sistemos aprašą;

3. eismo organizavimo instrukciją;

4. skirtingų riedmenų rūšių sąrašą (jei infrastruktūros valdytojas yra geležinkelio riedmenų savininkas arba juos valdo, naudoja ir disponuoja jais kitu teisėtu pagrindu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

106 EUR

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5756.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduodami įgaliojimai eismo saugos srityje ir įrašas LTSA interneto svetainėje

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

 

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ĮG-A

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įgaliojimų eismo saugos srityje atnaujinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, prieš pradėdami naudoti ir valdyti geležinkelių infrastruktūrą, privalo gauti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje. Įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojai privalo pateikti Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA) paraišką atnaujinti įgaliojimus eismo saugos srityje likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki termino, kai sueis 5 metai nuo įgaliojimų eismo saugos srityje išdavimo ar paskutinio atnaujinimo. Paraiška gali būti pateikta tiesiogiai (atvykus į LTSA), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siunčiama registruotuoju laišku, paraiškos skaitmeninė kopija siunčiama LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu arba VGI IS pildoma elektroninė paraiškos forma.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas (toliau – LR GTK).

2. Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3-446 (1.5 E) „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3-578 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

4. Paraiškos išduoti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos ir įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos, patvirtintos Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Paraiškos išduoti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos ir įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos patvirtinimo“.

5. 2010 m. gruodžio 10 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1169/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų įgaliojimams geležinkelių saugos srityje gauti.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu reikia pateikti:

1. dokumentą, kuris patvirtina, kad įmonė yra geležinkelių infrastruktūros savininkė arba valdo, naudoja geležinkelio infrastruktūrą ir disponuoja ja kitu teisėtu pagrindu (šis punktas netaikomas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui);

2. saugos valdymo sistemos aprašą;

3. eismo organizavimo instrukciją;

4. skirtingų riedmenų rūšių sąrašą (jei infrastruktūros valdytojas yra geležinkelio riedmenų savininkas arba juos valdo, naudoja ir disponuoja jais kitu teisėtu pagrindu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

106 EUR

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5756.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduodami įgaliojimai eismo saugos srityje ir įrašas LTSA interneto svetainėje

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

 

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ĮG-P2

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įgaliojimų eismo saugos srityje pakeitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, prieš pradėdami naudoti ir valdyti geležinkelių infrastruktūrą, privalo gauti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje.

Įgaliojimai eismo saugos srityje pakeičiami, kai:

- atitinkamai pasikeičia duomenys, nurodyti įgaliojimuose eismo saugos srityje, išskyrus, kai yra pagrindas papildyti įgaliojimus eismo saugos srityje;

- įgaliojimai eismo saugos srityje sugadinami, sunaikinami arba kitaip prarandami.

Įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojai privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo atitinkamų eismo saugos valdymo sistemos pakeitimų įgyvendinimo apie įgyvendintus eismo saugos valdymo sistemos pakeitimus pranešti Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA).

 Paraiška gali būti pateikta tiesiogiai (atvykus į LTSA), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siunčiama registruotuoju laišku, paraiškos skaitmeninė kopija siunčiama LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu arba VGI IS pildoma elektroninė paraiškos forma.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas (toliau – LR GTK).

2. Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3-446 (1.5 E) „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3-578 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

4. Paraiškos išduoti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos ir įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos, patvirtintos Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Paraiškos išduoti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos ir įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos patvirtinimo“.

5. 2010 m. gruodžio 10 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1169/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų įgaliojimams geležinkelių saugos srityje gauti.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu reikia pateikti:

1. dokumentą, kuris patvirtina, kad įmonė yra geležinkelių infrastruktūros savininkė arba valdo, naudoja geležinkelio infrastruktūrą ir disponuoja ja kitu teisėtu pagrindu (šis punktas netaikomas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui);

2. saugos valdymo sistemos aprašą;

3. eismo organizavimo instrukciją;

4. skirtingų riedmenų rūšių sąrašą (jei infrastruktūros valdytojas yra geležinkelio riedmenų savininkas arba juos valdo, naudoja ir disponuoja jais kitu teisėtu pagrindu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

17 EUR

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5756.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduodami įgaliojimai eismo saugos srityje ir įrašas LTSA interneto svetainėje

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

 

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ĮG-P

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įgaliojimų eismo saugos srityje papildymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, prieš pradėdami naudoti ir valdyti geležinkelių infrastruktūrą, privalo gauti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje.

Įgaliojimų eismo saugos srityje turėtojai privalo pateikti Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA) paraišką papildyti įgaliojimus eismo saugos srityje, kai:

- ketina pradėti naudoti geležinkelio kelius, nenurodytus įgaliojimuose eismo saugos srityje, arba įgyvendinti geležinkelių infrastruktūros, signalizacijos ar energijos tiekimo esminius pokyčius;

- numato įgyvendinti geležinkelių infrastruktūros eksploatavimo ir techninės priežiūros esminius pokyčius.

LTSA įvertina numatomus veiklos pokyčius, priima sprendimą atnaujinti ar papildyti įgaliojimus eismo saugos srityje ir nurodo atnaujintą ar papildytą informaciją.

Paraiška gali būti pateikta tiesiogiai (atvykus į LTSA), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siunčiama registruotuoju laišku, paraiškos skaitmeninė kopija siunčiama LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu arba VGI IS pildoma elektroninė paraiškos forma.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas (toliau – LR GTK).

2. Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3-446 (1.5 E) „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3-578 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

4. Paraiškos išduoti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos ir įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos, patvirtintos Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-223 „Dėl Paraiškos išduoti įgaliojimus geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos ir įgaliojimų geležinkelių transporto eismo saugos srityje formos patvirtinimo“.

5. 2010 m. gruodžio 10 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1169/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų įgaliojimams geležinkelių saugos srityje gauti.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu reikia pateikti:

1. dokumentą, kuris patvirtina, kad įmonė yra geležinkelių infrastruktūros savininkė arba valdo, naudoja geležinkelio infrastruktūrą ir disponuoja ja kitu teisėtu pagrindu (šis punktas netaikomas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui);

2. saugos valdymo sistemos aprašą;

3. eismo organizavimo instrukciją;

4. skirtingų riedmenų rūšių sąrašą (jei infrastruktūros valdytojas yra geležinkelio riedmenų savininkas arba juos valdo, naudoja ir disponuoja jais kitu teisėtu pagrindu).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

25 EUR

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5756.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduodami įgaliojimai eismo saugos srityje ir įrašas LTSA interneto svetainėje

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

 

Sekos schema

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-17