Įgaliojimų egzaminuoti asmenis išdavimas

Įgaliojimų egzaminuoti krovos darbų vadovus ir asmenis, susijusius su eismu, išdavimas

 

Teisinis pagrindas Įgaliojimų asmenims egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas išdavimo tvarkos aprašas
Prašymas Pateikiamas laisva forma
Egzaminavimo centrai, kuriems suteikti įgaliojimai

UAB Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras

MB Geležinkelių darbuotojų mokymo ir egzaminavimo centras

Kontaktinis tel. (8 5) 278 56 01, faks. (8 5) 213 22 70, el. paštas ltsa@ltsa.lrv.lt.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-03-21