BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Įgaliojimų egzaminuoti fizinius asmenis išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ĮG-EGZ-EI-EIN-DV-ISD

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įgaliojimų egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, išdavimas

4.

Administracinės 

Įgaliojimai egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas (toliau – Įgaliojimai) išduodami asmenims, kurie atitinka Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 19 straipsnio nurodytus reikalavimus.

Įgaliojimai suteikia teisę vykdyti fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinių asmenų, pageidaujančių vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminavimą.

Įgaliojimai išduodami neterminuotai.

Asmuo, pageidaujantis gauti įgaliojimus, turi Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pateikti prašymą ir dokumentus. Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti:

  • per atstumą,
  • elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą (pasirašę teisinė galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, sudarytu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu);
  • tiesiogiai kreipiantis į Administraciją.

Įgaliojimų egzaminuoti suteikimą patvirtina įrašas Administracijos interneto svetainėje skelbiamame Administracinės paslaugos turėtojų sąraše (žr. 15 punktą), kuriame nurodomas egzaminavimo centro pavadinimas, adresas, Įgaliojimų suteikimo data ir pagrindas, Įgaliojimų sustabdymo ir panaikinimo datos.     

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (toliau – LR GTESĮ).

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 9 d. įsakymas Nr. 2BE-235 „Dėl Įgaliojimų egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eisimu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Pareiškėjas, pageidaujantis gauti įgaliojimus egzaminavimo centrams, turi Administracijai pateikti prašymą išduoti įgaliojimus, kuriame turi būti nurodyta :

1.1. jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, – juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo, – vardas, pavardė, asmens kodas, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas;

1.2. telefono numeris;

1.3. elektroninio pašto adresas;

1.4. egzamino (-ų), kurį (-iuos) ketinama vykdyti, tipas (-ai).

Kartu su prašymu išduoti įgaliojimus pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:

  • egzaminavimo kokybės valdymo sistemos, apimančios Geležinkelių transporto eismo saugos įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytus reikalavimus, aprašą;
  • pareiškėjai, pageidaujantys gauti įgaliojimus egzaminavimo centrams vykdyti fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, egzaminus, – ne mažesnį kaip 200 klausimų-atsakymų katalogą, atitinkantį Aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus;
  • pareiškėjai, pageidaujantys gauti įgaliojimus egzaminavimo centrams vykdyti fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, egzaminus, – ne mažesnį kaip 70 klausimų-atsakymų katalogą, atitinkantį Aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus;
  • pareiškėjai, pageidaujantys gauti įgaliojimus egzaminavimo centrams vykdyti fizinių asmenų, pageidaujančių vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminus, – ne mažesnį kaip 200 klausimų-atsakymų katalogą, atitinkantį Aprašo III skyriuje nustatytus reikalavimus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22017, el. paštas eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt;

 

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24498, el. paštas tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt;

 

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14895, el. paštas akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

116 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pateikiamas prašymas

1. jei pareiškėjas yra juridinis asmuo – asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;

2. telefono numeris;

3. elektroninio pašto adresas;

4. egzamino (-ų), kurį (-iuos) ketinama vykdyti, tipas (-ai).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, ar skenuotas jų kopijas su žyma „Originalas siunčiamas nebus“ galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Asmenų, turinčių Įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas,  sąrašas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ĮG-EGZ-EI-EIN-DV-PAK

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įgaliojimų egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, pakeitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įgaliojimai egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas (toliau – Įgaliojimai) pakeičiami pasikeitus duomenims, nurodytiems išduotuose Įgaliojimuose.

 

Įgaliojimai suteikia teisę vykdyti fizinių asmenų, pageidaujančių dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinių asmenų, pageidaujančių vykdyti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, egzaminavimą.

 

Įgaliojimai išduodami neterminuotai.

 

Asmuo, pageidaujantis pakeisti įgaliojimus, turi Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pateikti laisvos formos prašymą ir dokumentus. Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti:

  • per atstumą,
  • elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą;
  • tiesiogiai kreipiantis į Administraciją.

 

Elektroniniu būdu teikiami prašymai ir dokumentai turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo ar juridinio asmens vadovo įgalioto fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Skenuotos dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu su žyma „Originalas siunčiamas nebus“.

 

Įgaliojimų pakeitimo informacija įrašoma Administracijos interneto svetainėje skelbiamame Administracinės paslaugos turėtojų sąraše (žr. 15 punktą), kuriame nurodomas egzaminavimo centro pavadinimas, adresas, Įgaliojimų pakeitimo data ir pagrindas.    

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (toliau – LR GTESĮ).

 

Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – VGI) viršininko 2013 m. liepos 29 d. įsakymas Nr. V-449 „Dėl įgaliojimų asmenims egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelio transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyta:

1.1. jei pareiškėjas yra juridinis asmuo – asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas; jei pareiškėjas yra fizinis asmuo – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas.

1.2. telefono numeris;

1.3. elektroninio pašto adresas;

1.4. egzamino (-ų), kurį (-iuos) ketinama vykdyti, tipas (-ai).

2. Įgaliojimas (jei prašymą teikia juridinio asmens įgaliotas asmuo).

3. Dokumentai, patvirtinantys duomenų pasikeitimą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22017, el. paštas eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt;

 

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24498, el. paštas tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt;

 

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14895, el. paštas akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

30 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pateikiamas laisvos formos, kuriame turi būti nurodyta:

1. jei pareiškėjas yra juridinis asmuo – asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, jei pareiškėjas yra fizinis asmuo – vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas;

2. telefono numeris;

3. elektroninio pašto adresas;

4. egzamino (-ų), kurį (-iuos) ketinama vykdyti, tipas (-ai).

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, ar skenuotas jų kopijas su žyma „Originalas siunčiamas nebus“ galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Asmenų, turinčių Įgaliojimus egzaminuoti fizinius asmenis, pageidaujančius dirbti darbą, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusį su geležinkelių transporto eismu, ir (ar) fizinius asmenis, pageidaujančius atlikti krovinių krovimo ir tvirtinimo vagonuose darbų vadovų funkcijas,  sąrašas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Schema

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-17