Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimas

Geležinkelių posistemių atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas

Teisinis pagrindas

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas

Paskirtoji įstaiga, nuo 2016 m. kovo 26 d. įgaliota atlikti geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio Lietuvos Respublikos patikrą

Teisė atlikti geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemio Lietuvos Respublikos patikrą sustabdyta nuo 2018 m. liepos 25 d.

UAB Atitikties vertinimo centras
Paskirtoji įstaiga, nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. įgaliota atlikti 1520 mm pločio vėžės geležinkelių sistemos infrastruktūros, energijos ir geležinkelio riedmenų posistemio Lietuvos Respublikos patikrą UAB Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras

Geležinkelių riedmenų atitikties Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams vertinimas

Teisinis pagrindas Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas
Paskirtoji įstaiga, nuo 2018 m. rugpjūčio 30 d. įgaliota atlikti 1520 mm pločio vėžės geležinkelio riedmenų posistemio Lietuvos Respublikos patikrą UAB Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras

Kontaktinis tel. (8 5) 278 56 01, faks. (8 5) 213 22 70, el. paštas ltsa@ltsa.lrv.lt.

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 2 3

1.

Administracinės paslaugos kodas Į-PNAP-GR
2. Administracinės paslaugos versija 1.0
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Įvertinimas ar leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje yra reikalingas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pareiškėjas, pageidaujantis atnaujinti ar patobulinti geležinkelių riedmenis, Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA) turi pateikti prašymą įvertinti, ar leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje yra reikalingas.

Pareiškėjas prašymą ir dokumentus LTSA pateikia:
-    elektroniniu būdu per VGI IS (geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema);
-    tiesiogiai (atvykęs į LTSA);
-    registruotu laišku;
-    prašymo skaitmeninę kopiją siųsdamas LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2003 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905.

Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 „Dėl leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Pareiškėjas kartu su prašymu įvertinti, ar leidimas yra reikalingas turi pateikti geležinkelių riedmenų atnaujinimą ar patobulinimą apibūdinantį dokumentą, kuriame nurodoma:

 • geležinkelių riedmenų atnaujinimo ar patobulinimo projekto aprašymas;
 • informacija apie atnaujintų ar patobulintų geležinkelių riedmenų naudojimo sąlygas;
 • esami geležinkelių riedmenų pagrindiniai parametrai;
 • geležinkelių riedmenų (visų ar jų dalies) pagrindiniai parametrai, kurie bus naudojami atlikus geležinkelių riedmenų ar jo dalies atnaujinimą ar patobulinimą;
 • jeigu planuojama kreiptis dėl išlygos netaikyti TSS ar jų dalies geležinkelių riedmenų atnaujinimo ar patobulinimo projektui, – informacija apie geležinkelių riedmenims taikomas TSS ar jų dalis, dėl kurių netaikymo planuojama kreiptis;
 • geležinkelių riedmenų atnaujinimo ar patobulinimo projektui taikomos TSS ar jų dalys, kurių pareiškėjas, atsižvelgdamas į šių TSS įgyvendinimo strategiją ir nacionalinį TSS įgyvendinimo planą,  pageidauja netaikyti. Teikdamas šią informaciją pareiškėjas papildomai turi nurodyti:
  • priežastį, dėl kurios su geležinkelių riedmenimis susijusi TSS taikoma tik iš dalies;
  • Lietuvos Respublikoje taikomas geležinkelių posistemių techninių taisyklių technines charakteristikas vietoj netaikomų su geležinkelių riedmenimis susijusių TSS nustatytų techninių charakteristikų;
  • asmenis, atsakingus už geležinkelių riedmenų atitikties Taisyklių 66.5.2 papunktyje nurodytoms techninėms charakteristikoms vertinimo procedūrų atlikimą.
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti -
8. Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,
el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498,
el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt.

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,
el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas, ar leidimas pradėti naudoti atnaujintą ar patobulintą struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje yra reikalingas, priimamas per  40 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) -
12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

13. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
14. Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas sprendimas, ar leidimas yra reikalingas.
15. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 2 3

1.

Administracinės paslaugos kodas Į-PNAP-GR
2. Administracinės paslaugos versija 1.0
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Įvertinimas ar leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus struktūrinius posistemius Lietuvos Respublikoje yra reikalingas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, pageidaujantis atnaujinti ar patobulinti struktūrinį posistemį, Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA) turi pateikti prašymą įvertinti, ar minėtas posistemis turi turėti leidimą pradėti naudoti atnaujintą ar patobulintą struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėjas prašymą ir dokumentus LTSA pateikia:
-    elektroniniu būdu per VGI IS (geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema);
-    tiesiogiai (atvykęs į LTSA);
-    registruotu laišku;
-    prašymo skaitmeninę kopiją siųsdamas LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2003 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905.

Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti Kartu su prašymu atlikti įvertinimą pareiškėjas turi pateikti struktūrinio posistemio atnaujinimą ar patobulinimą apibūdinantį dokumentą, kuriame nurodoma:
 • struktūrinio posistemio atnaujinimo ar patobulinimo projekto aprašymas;
 • informacija apie atnaujinto ar patobulinto struktūrinio posistemio naudojimo sąlygas;
 • esami struktūrinio posistemio pagrindiniai parametrai (geležinkelių infrastruktūros posistemio – eksploataciniai parametrai);
 • struktūrinio posistemio pagrindiniai parametrai (geležinkelių infrastruktūros posistemio – eksploataciniai parametrai), pagal kuriuos bus naudojamas struktūrinis posistemis ar jo dalis po jo atnaujinimo ar patobulinimo;
 • jeigu planuojama kreiptis dėl išlygos netaikyti TSS ar jų dalių struktūrinio posistemio atnaujinimo ar patobulinimo projektui, – informacija apie struktūriniam posistemiui taikomas TSS ar jų dalis, dėl kurių netaikymo planuojama kreiptis;
 • su struktūrinio posistemio atnaujinimu ar patobulinimu susijusias TSS ar jų dalis, kurių pareiškėjas, atsižvelgdamas į šių TSS įgyvendinimo strategiją ir nacionalinį TSS įgyvendinimo planą, pageidauja netaikyti.
 
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti -
8. Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,
el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498,
el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt.

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,
el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas, ar leidimas pradėti naudoti atnaujintą ar patobulintą struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje yra reikalingas, priimamas ne vėliau kaip per  40 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo dienos.

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) -
12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

13. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
14. Administracinės paslaugos rezultatas Priimtas sprendimas, ar leidimas yra reikalingas.
15. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 2 3

1.

Administracinės paslaugos kodas LEID-PN-GR-S
2. Administracinės paslaugos versija 1.0
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo pradėti naudoti geležinkelių riedmenų serijas Lietuvos Respublikoje išdavimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, pageidaujantis gauti leidimą pradėti naudoti naujų, atnaujintų ar patobulintų geležinkelių riedmenų seriją Lietuvos Respublikoje, turi gauti leidimą.

Pareiškėjas prašymą išduoti leidimą ir dokumentus Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA) pateikia:
-    elektroniniu būdu per VGI IS (geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema);
-    tiesiogiai (atvykęs į LTSA);
-    registruotu laišku;
-    prašymo skaitmeninę kopiją siųsdamas LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2003 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905.

Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu leisti pradėti naudoti geležinkelių riedmenų seriją pareiškėjas turi pateikti geležinkelių riedmenų seriją sudarančių geležinkelių riedmenų techninius dokumentus, nurodytus Taisyklių IV–VIII skyriuose.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8. Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,
el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498,
el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt.

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,
el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 40 darbo dienų nuo visų kartu su prašymu teikiamų dokumentų gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

71 Eur

Mokėjimo rekvizitai:
 
Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5756.
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

13. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
14. Administracinės paslaugos rezultatas Leidimas išduotas arba atsisakyta išduoti leidimą.
15. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 2 3

1.

Administracinės paslaugos kodas LEID-PNAP-GR
2. Administracinės paslaugos versija 1.0
3. Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje suteikimas.

4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, gavęs Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA)  sprendimą, kad leidimas pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje yra reikalingas, gali atnaujinti ar patobulinti geležinkelių riedmenis.

Pareiškėjas prašymą ir dokumentus LTSA pateikia:
-    elektroniniu būdu per VGI IS (geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema);
-    tiesiogiai (atvykęs į LTSA);
-    registruotu laišku;
-    prašymo skaitmeninę kopiją siųsdamas LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2003 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905.

Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu išduoti leidimą pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
-    Europos Bendrijos patikros (toliau – EB patikra) deklaraciją (toliau – EB patikros deklaracija), parengtą pagal Taisyklių 4 priede pateiktas taisykles ir 5 priede nurodytą EB patikros deklaracijos pavyzdį;
-    prie EB patikros deklaracijos pridedamą techninę bylą, parengtą pagal Taisyklių 4 priede pateiktas taisykles;
-    parengtą saugos vertinimo ataskaitą (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma).
-    užpildytą 2011 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo Nr. 2011/665/ES dėl Europos patvirtintų geležinkelio transporto priemonių tipų registro 2 priedo lentelę.

7. Prašymo forma
8. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

9. Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,
el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498,
el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt.

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,
el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt.

10. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
11. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus struktūrinius posistemius Lietuvos Respublikoje priimamas per 20 darbo dienų nuo visų kartu su prašymu teikiamų dokumentų gavimo dienos.

12. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

71 Eur

Mokėjimo rekvizitai:
 
Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5756.
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

13. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

14. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
15. Administracinės paslaugos rezultatas Leidimas išduotas arba atsisakyta išduoti leidimą.
16. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 2 3

1.

Administracinės paslaugos kodas LEID-PNAP-SP
2. Administracinės paslaugos versija 1.0
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus struktūrinius posistemius Lietuvos Respublikoje išdavimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, gavęs Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA) sprendimą, kad leidimas pradėti naudoti atnaujintą ar patobulintą struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje yra reikalingas, gali atnaujinti ar patobulinti struktūrinį posistemį pateikęs LTSA prašymą.

Pareiškėjas prašymą ir dokumentus LTSA pateikia:
-    elektroniniu būdu per VGI IS (geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema);
-    tiesiogiai (atvykęs į LTSA);
-    registruotu laišku;
-    prašymo skaitmeninę kopiją siųsdamas LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2003 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905.

Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti Kartu su prašymu išduoti leidimą pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
-    Europos Bendrijos patikros (toliau – EB patikra) deklaraciją (toliau – EB patikros deklaracija), parengtą pagal Taisyklių 4 priede pateiktas taisykles ir 5 priede nurodytą EB patikros deklaracijos pavyzdį;
-    prie EB patikros deklaracijos pridedamą techninę bylą, parengtą pagal Taisyklių 4 priede pateiktas taisykles;
-    parengtą saugos vertinimo ataskaitą (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma).
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8. Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,
el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498,
el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt.

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,
el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Sprendimas išduoti arba atsisakyti išduoti leidimą pradėti naudoti atnaujintus ar patobulintus struktūrinius posistemius Lietuvos Respublikoje priimamas per 20 darbo dienų nuo visų kartu su prašymu teikiamų dokumentų gavimo dienos.

11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

48 Eur

Mokėjimo rekvizitai:
 
Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5756.
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

13. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
14. Administracinės paslaugos rezultatas

Leidimas išduotas arba atsisakyta išduoti leidimą.

15. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 2 3

1.

Administracinės paslaugos kodas LEID-PNN-SP
2. Administracinės paslaugos versija 1.0
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Leidimo pradėti naudoti naujus struktūrinius posistemius Lietuvos Respublikoje suteikimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmuo, pageidaujantis pradėti naudoti naują struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje, turi gauti leidimą.

Pareiškėjas prašymą išduoti leidimą ir dokumentus Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA) pateikia:
-    elektroniniu būdu per VGI IS (geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema);
-    tiesiogiai (atvykęs į LTSA);
-    registruotu laišku;
-    prašymo skaitmeninę kopiją siųsdamas LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2003 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905.

Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti Kartu su prašymu išduoti leidimą pradėti naudoti naują struktūrinį posistemį Lietuvos Respublikoje pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
-    Europos Bendrijos patikros (toliau – EB patikra) deklaraciją (toliau – EB patikros deklaracija), parengtą pagal Taisyklių 4 priede pateiktas taisykles ir 5 priede nurodytą EB patikros deklaracijos pavyzdį;
-    prie EB patikros deklaracijos pridedamą techninę bylą, parengtą pagal Taisyklių 4 priede pateiktas taisykles;
-    parengtą saugos vertinimo ataskaitą (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma).
7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8. Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,
el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498,
el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt.

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,
el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų nuo visų kartu su prašymu teikiamų dokumentų gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

53 Eur

Mokėjimo rekvizitai:
 
Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5756.
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

13. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
14. Administracinės paslaugos rezultatas Leidimas išduotas arba atsisakyta išduoti leidimą.
15. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 2 3

1.

Administracinės paslaugos kodas PAP-LEID-PN-TSSA-R
2. Administracinės paslaugos versija 1.0
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Papildomo leidimo pradėti naudoti techninės sąveikos specifikacijas (toliau – TSS) atitinkančius geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje išdavimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, pageidaujantiems naudoti TSS atitinkančius geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje, kuriems Europos Sąjungos valstybės narės yra išdavusios pirmus leidimus pradėti naudoti TSS atitinkančius geležinkelių riedmenis jų teritorijose, reikia gauti papildomą leidimą pradėti naudoti TSS atitinkančius geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėjas prašymą išduoti leidimą ir dokumentus LTSA pateikia:
-    elektroniniu būdu per VGI IS (geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema);
-    tiesiogiai (atvykęs į LTSA);
-    registruotu laišku;
-    prašymo skaitmeninę kopiją siųsdamas LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2003 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905.

Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu išduoti papildomą leidimą pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
-    kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse išduotus leidimus pradėti naudoti TSS atitinkančius geležinkelių riedmenis arba kitus Europos Sąjungos valstybėse narėse išduotus dokumentus, kuriais suteikiama teisė naudoti TSS atitinkančius geležinkelių riedmenis;
-    pirmo leidimo pradėti naudoti TSS atitinkančius geležinkelių riedmenis išdavimo metu suformuotos patikros techninės bylos kopiją; jeigu geležinkelių riedmenyse yra duomenų įrašymo ir saugojimo įranga, kuri neatitinka tam tikrų TSS reikalavimų, papildomai turi būti pateikta techninė informacija apie duomenų (pranešimų žodžiu, signalizacijos ir eismo kontrolės sistemos veiklos duomenų) rinkimo, saugojimo, nuskaitymo ir įvertinimo tvarką;
-    informaciją apie geležinkelių riedmenų techninės priežiūros periodiškumą pagal atliekamų remontų rūšis ir geležinkelių riedmenų techninių pakeitimų (jeigu tokių buvo), kurie buvo atlikti po pirmo leidimo išdavimo, sąrašą;
-    geležinkelių infrastruktūros valdytojo patvirtinimą, kad geležinkelių riedmenys yra techniškai suderinami su jo valdoma geležinkelių infrastruktūra;
-    vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 402/2013 parengtą saugos vertinimo ataskaitą (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma);
-    Lietuvos Respublikos patikros sertifikatą, kai taikomose TSS yra nustatyta specifinių atvejų ar neišspręstų klausimų, susijusių su techniniu geležinkelių riedmenų ir geležinkelių tinklo suderinamumu.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8. Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,
el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498,
el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt.

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,
el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų nuo visų kartu su prašymu teikiamų dokumentų gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

129 Eur

Mokėjimo rekvizitai:
 
Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5756.
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

13. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
14. Administracinės paslaugos rezultatas

Leidimas išduotas arba atsisakyta išduoti leidimą.

15. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 2 3

1.

Administracinės paslaugos kodas PAP-LEID-PN-TSSN-R
2. Administracinės paslaugos versija 1.0
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Papildomo leidimo pradėti naudoti techninės sąveikos specifikacijų (toliau – TSS) neatitinkančius geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje išdavimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Asmenims, pageidaujantiems pradėti naudoti TSS neatitinkančius geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje, kuriems Europos Sąjungos valstybė narė yra išdavusi pirmą leidimą pradėti naudoti TSS neatitinkančius geležinkelių riedmenis jų teritorijoje, reikia gauti papildomą leidimą.

Pareiškėjas prašymą išduoti papildomą leidimą ir dokumentus Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA) pateikia:
-    elektroniniu būdu per VGI IS (geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema);
-    tiesiogiai (atvykęs į LTSA);
-    registruotu laišku;
-    prašymo skaitmeninę kopiją siųsdamas LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2003 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905.

Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu išduoti papildomą leidimą pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
-    kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse išduotus leidimus pradėti naudoti TSS neatitinkančius geležinkelių riedmenis arba kitus Europos Sąjungos valstybėse narėse išduotus dokumentus, kuriais suteikiama teisė naudoti TSS neatitinkančius geležinkelių riedmenis;
-    procedūrų, kurių buvo laikomasi kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje siekiant įrodyti geležinkelių riedmenų atitiktį tuo metu galiojusiems teisės aktų reikalavimams, aprašymą;
-    technines geležinkelių riedmenų charakteristikas, techninės priežiūros instrukciją, dokumentus, kuriuose pateikiama informacija apie geležinkelių riedmenų techninės priežiūros ir remonto periodiškumą pagal atliekamų remontų rūšis, ir geležinkelių riedmenų techninių pakeitimų (jeigu tokių buvo), kurie buvo atlikti po pirmo leidimo išdavimo, sąrašą;
-    jeigu geležinkelių riedmenyse yra įrengta duomenų įrašymo ir saugojimo įranga, kuri neatitinka tam tikrų TSS reikalavimų, papildomai turi būti pateikiama techninė informacija apie duomenų (pranešimų žodžiu, signalizacijos ir eismo kontrolės sistemos veiklos duomenų) rinkimo, saugojimo, nuskaitymo ir įvertinimo tvarką;
-    geležinkelių infrastruktūros valdytojo patvirtinimą, kad geležinkelių riedmenys yra techniškai suderinami su jo valdoma geležinkelių infrastruktūra.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8. Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,
el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498,
el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt.

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,
el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 40 darbo dienų nuo visų kartu su prašymu teikiamų dokumentų gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

129 Eur

Mokėjimo rekvizitai:
 
Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5756.
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

13. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
14. Administracinės paslaugos rezultatas

Papildomas leidimas išduotas arba atsisakyta išduoti papildomą leidimą.

15. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 2 3

1.

Administracinės paslaugos kodas PLEID-PN-TSSA-R
2. Administracinės paslaugos versija 1.0
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pirmo leidimo pradėti naudoti techninės sąveikos specifikacijas (toliau – TSS) atitinkančius geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje, išdavimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pareiškėjas, pageidaujantis pradėti naudoti naujus, TSS atitinkančius geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje, turi gauti leidimą.

Pareiškėjas prašymą išduoti leidimą ir dokumentus Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA) pateikia:
-    elektroniniu būdu per VGI IS (geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema);
-    tiesiogiai (atvykęs į LTSA);
-    registruotu laišku;
-    prašymo skaitmeninę kopiją siųsdamas LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2003 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905.

Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu išduoti leidimą pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
-    Europos Bendrijos patikros (toliau – EB patikra) deklaraciją (toliau – EB patikros deklaracija), parengtą pagal Taisyklių 4 priede pateiktas taisykles ir 5 priede nurodytą EB patikros deklaracijos pavyzdį;
-    prie EB patikros deklaracijos pridedamą techninę bylą, parengtą pagal Taisyklių 4 priede pateiktas taisykles;
-    parengtą saugos vertinimo ataskaitą (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma).
-    užpildytą 2011 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo Nr. 2011/665/ES dėl Europos patvirtintų geležinkelio transporto priemonių tipų registro 2 priedo lentelę.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8. Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,
el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498,
el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt.

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,
el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų nuo visų kartu su prašymu teikiamų dokumentų gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

71 Eur

Mokėjimo rekvizitai:
 
Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5756.
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

13. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
14. Administracinės paslaugos rezultatas Leidimas išduotas arba atsisakyta išduoti leidimą.
15. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 2 3

1.

Administracinės paslaugos kodas PLEID-PN-TSSN-R
2. Administracinės paslaugos versija 1.0
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Pirmo leidimo pradėti naudoti techninės sąveikos specifikacijų (toliau – TSS) neatitinkančius geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje išdavimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pareiškėjas, pageidaujantis pradėti naudoti naujus TSS neatitinkančius geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje, turi gauti leidimą.

Pareiškėjas prašymą išduoti leidimą ir dokumentus Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA) pateikia:
-    elektroniniu būdu per VGI IS (geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema);
-    tiesiogiai (atvykęs į LTSA);
-    registruotu laišku;
-    prašymo skaitmeninę kopiją siųsdamas LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2003 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905.

Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu išduoti leidimą pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
-    Europos Bendrijos patikros (toliau – EB patikra) deklaraciją (toliau – EB patikros deklaracija), parengtą pagal Taisyklių 4 priede pateiktas taisykles ir 5 priede nurodytą EB patikros deklaracijos pavyzdį;
-    prie EB patikros deklaracijos pridedamą techninę bylą, parengtą pagal Taisyklių 4 priede pateiktas taisykles;
-    parengtą saugos vertinimo ataskaitą (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma).
-    užpildytą 2011 m. spalio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo Nr. 2011/665/ES dėl Europos patvirtintų geležinkelio transporto priemonių tipų registro 2 priedo lentelę.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8. Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,
el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498,
el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt.

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,
el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė 20 darbo dienų nuo visų kartu su prašymu teikiamų dokumentų gavimo dienos.
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

71 Eur

Mokėjimo rekvizitai:
 
Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5756.
Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

13. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
14. Administracinės paslaugos rezultatas Leidimas išduotas arba atsisakyta išduoti leidimą.
15. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1 2 3

1.

Administracinės paslaugos kodas GR-TP
2. Administracinės paslaugos versija 1.0
3. Administracinės paslaugos pavadinimas Geležinkelių riedmenų tipų patvirtinimas.
4. Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pareiškėjas, įgyvendindamas naujo geležinkelių riedmenų tipo projektą ir sukūręs geležinkelių riedmenų prototipą, norėdamas, kad būtų patvirtintas geležinkelių riedmenų tipas, turi Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – LTSA) pateikti patvirtintos formos prašymą patvirtinti geležinkelių riedmenų tipą.

Pareiškėjas prašymą ir dokumentus LTSA pateikia:
-    elektroniniu būdu per VGI IS (geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinė sistema);
-    tiesiogiai (atvykęs į LTSA);
-    registruotu laišku;
-    prašymo skaitmeninę kopiją siųsdamas LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

2003 m. gruodžio 16 d. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas Nr. IX-1905.

Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Leidimų pradėti naudoti Lietuvos Respublikoje geležinkelių sistemos struktūrinius posistemius ir geležinkelių riedmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

6. Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu patvirtinti geležinkelių riedmenų tipą pareiškėjas turi pateikti šiuos dokumentus:
-    Europos Bendrijos patikros (toliau – EB patikra) deklaraciją (toliau – EB patikros deklaracija), parengtą pagal Taisyklių 4 priede pateiktas taisykles ir 5 priede nurodytą EB patikros deklaracijos pavyzdį;
-    prie EB patikros deklaracijos pridedamą techninę bylą, parengtą pagal Taisyklių 4 priede pateiktas taisykles;
-    parengtą saugos vertinimo ataskaitą (jeigu pavojaus valdymo procesą atlikti privaloma);
-    EB tipo tyrimo sertifikatą, kuris turi Sprendimo Nr. 768/2008/EB B modulio aprašymą;
-    LT tipo tyrimo sertifikatą;
-    užpildytą Komisijos sprendimo Nr. 2011/665/ES 2 priedo lentelę.

7. Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti -
8. Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895,
el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498,
el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt.

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017,
el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt.

9. Administracinės paslaugos vadovas Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt.
10. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė -
11. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

13. Administracinės paslaugos gavėjas Fiziniai ir juridiniai asmenys.
14. Administracinės paslaugos rezultatas Geležinkelių riedmenų tipas patvirtintas.
15. Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema Schema

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-20