BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Licencijos verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

LI

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencijų verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla išdavimas. Asmenys, kuriems gali būti išduodama licencija – įstatymų

nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotos įmonės.

Prašymas gali būti pateiktas tiesiogiai (atvykus į Lietuvos transporto saugos administraciją (toliau – LTSA)), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siunčiamas registruotuoju laišku, paraiškos skaitmeninė kopija siunčiama LTSA interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu arba VGI IS pildoma elektroninė paraiškos forma.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas (toliau – LR GTK).

2. Geležinkelio įmonių (vežėjų) licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) licencijavimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 1031 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir įmonių, kurios naudojasi viešąja geležinkelių infrastruktūra, privalomojo civilinės atsakomybės draudimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Rekomendacijos verslo planui numatomai geležinkelių transporto ūkinei komercinei veiklai, patvirtintos Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-378 „Dėl Rekomendacijų verslo planui numatomai geležinkelių transporto ūkinei komercinei veiklai patvirtinimo“.

5. Įmonių, pageidaujančių verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, paraiškų ir kartu su paraiškomis pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl Įmonių, pageidaujančių verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, paraiškų ir kartu su paraiškomis pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu reikia pateikti:

1. įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą deklaraciją, kad įmonė, įmonės dalyviai, nuosavybės teise tiesiogiai arba netiesiogiai valdantys mažiausiai 34 procentus įmonės akcijų (pajaus, įnašų ir panašiai), įmonės valdymo organų nariai, vadovai ir jų įgalioti asmenys, kuriems pavesta vadovauti keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugų teikimo veiklai, atitinka LR GTK 10 straipsnio 2 dalies 1 punkto reikalavimus;

2. numatomo keleivių, bagažo ir (ar) krovinių vežimo vietiniais ir (ar) tarptautiniais maršrutais paslaugų teikimo verslo planą 12 mėnesių laikotarpiui; verslo plane nurodyti įmonės ekonominį pajėgumą apibūdinantys rodikliai turi atitikti susisiekimo ministro nustatytas geležinkelio įmonių (vežėjų) ekonominį pajėgumą apibūdinančių rodiklių kritines reikšmes;

3. metinės finansinės atskaitomybės ataskaitos (įmonės balanso, pelno (nuostolių) ataskaitos, pinigų srautų ataskaitos, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos, aiškinamojo rašto), patvirtintos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens, kopiją;

4. įmonės valdymo struktūros, patvirtintos įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens, kopiją;

5. įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens patvirtintą deklaraciją, kad įmonės darbuotojų žinios ir patirtis užtikrina, jog bus laikomasi geležinkelių transporto eismo saugos reikalavimų ir licencijuojamos veiklos sąlygų;

6. civilinės atsakomybės draudimo sutarties liudijimo kopiją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

 

3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus informaciją apie įmonės, pageidaujančios gauti licenciją, skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui.

 

4. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos informaciją apie įmonės, pageidaujančios gauti licenciją, mokestines nepriemokas valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 kalendorinių dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

63 EUR

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduodama licencija, leidžianti verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla, ir įrašas LTSA interneto svetainėje

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-17