BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Mokymas ir egzaminavimas / atestavimas

MOKYTOJŲ, MOKANČIŲ ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU, ASMENŲ, SIEKIANČIŲ TAPTI MOKYTOJAIS, ATESTAVIMAS IR TEISĖS MOKYTI ASMENIS, SUSIJUSIUS SU PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMU, SUTEIKIMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

MOK-PAV-KRO-GEL-ATE

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, asmenų, siekiančių tapti mokytojais, atestavimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Mokytojai, mokantys asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, asmenys, siekiantys tapti mokytojais, po atestavimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo įgyja teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu vadovaujantis Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymo 16 straipsniu.  

 

Tapti mokytoju ir įgyti teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, gali asmuo, turintis ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintą kaip jam lygiavertį) išsilavinimą.  

 

Asmuo, siekiantis tapti mokytoju, mokančiu asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, turi būti išlaikęs atestacijos egzaminą.

 

Po atestacijos asmuo įgyja teisę mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu.

 

Asmuo, siekiantis tapti mokytoju, mokančiu asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, po atestavimo gali pateikti prašymą pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimui gauti.

 

Teisė galioja 2 metus nuo atestacijos laikymo dienos.

 

Asmuo, pageidaujantis įgyti teisę vykdyti mokymus asmenims, susijusiems su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, ir tapti mokytoju, mokančiu asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu,  Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) turi pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentus laikyti atestaciją ir išduoti saugos specialisto pažymėjimą. Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti:

 • registruotu laišku;
 • elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą;
 • tiesiogiai atvykus į Administraciją;
 • elektroniniu paštu, nurodytu Administracijos interneto svetainėje;
 • VGI IS.

 

Elektroniniu būdu teikiami prašymai ir dokumentai turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo ar juridinio asmens vadovo įgalioto fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Skenuotos dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu su žyma „Originalas siunčiamas nebus“.

 

Teisę vykdyti mokymus, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, patvirtina saugos specialisto pažymėjimo išdavimas ir mokytojo paskelbimas Administracijos interneto svetainėje skelbiamame mokytojų sąraše, nurodant vardą, pavardę, teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo ar panaikinimo teisinį pagrindą.     

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymo 16 straipsnis.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 367 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“.

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 3-32 „Dėl Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, asmenų, siekiančių tapti mokytojais, atestavimo ir teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, suteikimo, panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-96 „Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, asmenų, siekiančių tapti mokytojais, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Asmuo, pageidaujantis laikyti atestaciją, Administracijai turi pateikti:

1. Nustatytos formos prašymą laikyti atestacijos egzaminą.

2. Nustatytos formos prašymą išduoti pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą.

3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo neidentifikuoja savęs kompetentingos institucijos pripažįstamu elektroniniu būdu (asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą egzaminuojamajam asmeniui taip pat būtina turėti ir egzamino metu).

4. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus.

5. Mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu, pažymėjimą, jeigu jis išduotas kitoje susitariančioje šalyje.

6. Dokumentą, patvirtinantį asmens duomenų pasikeitimą (jeigu asmens duomenys keitėsi).

7. Atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu kreipiamasi per atstovą).

8. Sumokėtos rinkliavos nurodymą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už Mokytojo, mokančio asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, atestavimą ir pažymėjimo išdavimą

32 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

1. Prašymo forma laikyti atestacijos egzaminą.

 

2. Prašymo forma išduoti pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamu fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu su žyma „Originalas siunčiamas nebus“.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Teisės suteikimas ir pažymėjimo išdavimas.

 

Mokytojų, mokančių asmenis, susijusius su geležinkelių transportu, sąrašas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Schema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU SAUGOS SPECIALISTŲ EGZAMINAVIMAS IR PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU SAUGOS SPECIALISTŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

GEL-SAU-SPEC-PAŽ-IŠD

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistų egzaminavimas ir pažymėjimų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistų egzaminavimas ir pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimo išdavimas suteikia teisę fiziniam asmeniui vykdyti veiklą, susijusią su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymo 13 straipsniu.   

 

Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimas išduodamas asmeniui, išklausiusiam atitinkamus mokymo kursus pagal pasirinktą transportavimo būdą (šiuo atveju geležinkelio transportu) ir pavojingųjų krovinių grupę mokymo įstaigoje ir išlaikiusiam egzaminą.

 

Saugos specialisto pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo datos.  

 

Asmuo, pageidaujantis gauti saugos specialisto pažymėjimą, turi Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentus laikyti egzaminą ir išduoti pažymėjimą. Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti:

 • registruotu laišku;
 • elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą;
 • tiesiogiai atvykus į Administraciją;
 • elektroniniu paštu, nurodytu Administracijos interneto svetainėje;
 • VGI IS.

 

Elektroniniu būdu teikiami prašymai ir dokumentai turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo ar juridinio asmens vadovo įgalioto fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Skenuotos dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu su žyma „Originalas siunčiamas nebus“.

 

Teisę vykdyti veiklą, susijusią su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, patvirtina pavojingųjų krovinių saugos specialisto pažymėjimo išdavimas ir įrašas Administracijos interneto svetainėje skelbiamame pavojingųjų krovinių saugos specialistų sąraše, nurodant saugos specialisto vardą, pavardę, pažymėjimo ir (ar) jo dublikato numerį, pažymėjimo ir (ar) jo dublikato išdavimo ar galiojimo panaikinimo datą, pažymėjimo galiojimo datą.     

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 367 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“.

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3-274 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų, jų dublikatų išdavimo, panaikinimo, galiojimo pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 2BE-244 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, Administracijai turi pateikti:

1. Nustatytos formos prašymą laikyti egzaminą pagal pasirinktą pavojingųjų krovinių grupę (mokymo kursą).  

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo neidentifikuoja savęs kompetentingos institucijos pripažįstamu elektroniniu būdu (asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą egzaminuojamam asmeniui taip pat būtina turėti ir egzamino metu).

3. Mokymo kursų baigimo liudijimą, jeigu tokia informacija nepateikta kompetentingos institucijos tvarkomoje informacinėje sistemoje.

4. Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą, jeigu jis išduotas kitoje šalyje.

5. Dokumentą, patvirtinantį asmens duomenų pasikeitimą (jeigu asmens duomenys keitėsi).

6. Atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu kreipiamasi per atstovą).

7. Sumokėtos rinkliavos nurodymą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už asmenų, siekiančių įgyti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto kvalifikaciją, egzaminavimą

27 Eur.

Už asmenų, siekiančių įgyti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto kvalifikaciją, pažymėjimo išdavimą

3 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis

 

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Pažymėjimas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Schema.

 

 

 

 

 

 

 

PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU SAUGOS SPECIALISTŲ EGZAMINAVIMAS IR PAVOJINGŲJŲ KROVINIŲ VEŽIMO GELEŽINKELIŲ TRANSPORTU SAUGOS SPECIALISTŲ PAŽYMĖJIMŲ PRATĘSIMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

GEL-SAUG-SPEC-PAŽ-PRAT

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistų egzaminavimas ir pažymėjimų pratęsimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialistų egzaminavimas ir pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto pažymėjimas suteikia teisę fiziniam asmeniui vykdyti veiklą, susijusią su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymo 13 straipsniu.   

 

Saugos specialisto pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo datos.  

 

Asmuo, pageidaujantis pratęsti saugos specialisto pažymėjimą, turi Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentus laikyti egzaminą ir pratęsti pažymėjimo galiojimą. Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti:

 • registruotu laišku;
 • elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą;
 • tiesiogiai atvykus į Administraciją;
 • elektroniniu paštu, nurodytu Administracijos interneto svetainėje;
 • VGI IS.

 

Elektroniniu būdu teikiami prašymai ir dokumentai turi būti pasirašyti prašymą teikiančio fizinio asmens arba jo įgalioto fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Skenuotos dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu su žyma „Originalas siunčiamas nebus“.

 

Teisę vykdyti veiklą, susijusią su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių transportu, patvirtina saugos specialisto pažymėjimo išdavimas ir įrašas Administracijos interneto svetainėje skelbiamame saugos specialistų sąraše.     

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos pavojingų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir vidaus vandenų transportu įstatymas.

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimas Nr. 367 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“.

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3-274 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų mokymo, egzaminavimo, pažymėjimų, jų dublikatų išdavimo, panaikinimo, galiojimo pratęsimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. 2BE-244 „Dėl Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistų egzaminavimo, pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Asmuo, pageidaujantis laikyti egzaminą, Administracijai turi pateikti:

1. Nustatytos formos prašymą laikyti egzaminą pagal pasirinktą pavojingųjų krovinių grupę (mokymo kursą).  

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jei asmuo neidentifikuoja savęs kompetentingos institucijos pripažįstamu elektroniniu būdu (asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą egzaminuojamam asmeniui taip pat būtina turėti ir egzamino metu).

3. Mokymo kursų baigimo liudijimą, jeigu tokia informacija nepateikta kompetentingos institucijos tvarkomoje informacinėje sistemoje.

4. Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą, jeigu jis išduotas kitoje šalyje.

5. Dokumentą, patvirtinantį asmens duomenų pasikeitimą (jeigu asmens duomenys keitėsi).

6. Atstovo tapatybę ir atstovavimą patvirtinantį dokumentą (jeigu kreipiamasi per atstovą).

7. Sumokėtos rinkliavos nurodymą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. tatjana.stefanovic@ltsa.lrv.lt

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. eimantas.scerbakovas@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už asmenų, siekiančių pratęsti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto kvalifikaciją, egzaminavimą

22 Eur.

Už asmenų, siekiančių pratęsti pavojingųjų krovinių vežimo geležinkelių transportu saugos specialisto kvalifikaciją, pažymėjimo galiojimą

3 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma.  

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu su žyma „Originalas siunčiamas nebus“.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fizinis asmuo

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Pažymėjimas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Schema.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-17