Naudojimasis geležinkelių infrastruktūra

Rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra įmokų tarifai 2019–2020 m.
2018–2019 m.
20172018 m.
2016–2017 m.
2015–2016 m.
2014–2015 m.
2013–2014 m.
2012–2013 m.
2011–2012 m. (pakeitimas)
2010–2011 m. (pakeitimas)
2009–2010 m.
2008–2009 m.
Užmokesčio dydis už viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojo teikiamas papildomas paslaugas 2012–2013 m.
2011–2012 m. (pakeitimas)
2010–2011 m. (pakeitimas)
2009–2010 m.
2008–2009 m.
Rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra dinamika 2010–2016 m.
Laisvi ir rezerviniai viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumai

2011–2012 m.
2012–2013 m.
2013–2014 m.
2014–2015 m.
2015–2016 m. (papildymas)

2015–2016 m. (1435 mm)

2016–2017 m.

2016–2017 m. (1435 mm)

Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. kovo 13 d. sprendimas Nr. VS-295

Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. kovo 21 d. sprendimas Nr. VS-338

2017–2018 m.

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 12 d. sprendimas Nr. VS-30

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. sprendimas Nr. VSE-83

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 23 d. sprendimas Nr. VSE-147

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. sprendimas VSE-219

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 15 d. sprendimas Nr. VSE-235

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d. sprendimas Nr. VSE-238

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. sprendimas Nr. VSE-283

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 11 d. sprendimas Nr. VSE-102

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 20 d. sprendimas Nr. PSE-183

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. PSE-251

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas Nr. PSE-264

Teisės aktai, reglamentuojantys viešosios geležinkelių infrastruktūros naudojimąsi Rinkliavos už naudojimąsi viešąja geležinkelių infrastruktūra nustatymo taisyklės
Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo taisyklės
Paraiškos skirti viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumus turinio reikalavimai
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-09