BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ĮG

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Saugos leidimo išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, prieš pradėdami naudoti ir valdyti geležinkelių infrastruktūrą, privalo gauti saugos leidimą. Saugos leidimas patvirtina, kad geležinkelių infrastruktūros valdytojas parengė eismo saugos valdymo sistemą ir patvirtino priemones, kurios užtikrina saugų geležinkelių infrastruktūros projektavimą, valdymą, priežiūrą ir naudojimą bei traukinių eismo valdymą ir organizavimą.

Saugos leidimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos. Paraiška gali būti pateikta tiesiogiai (atvykus į LTSA), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siunčiama registruotuoju laišku, paraiškos skaitmeninė kopija siunčiama Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (toliau – GTESĮ).

Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) prašymų išduoti bendruosius saugos sertifikatus  ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų  prašymų išduoti saugos leidimus pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3-578 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos išduoti saugos leidimą forma ir kartu su prašymu pateiktų dokumentų vertinimo tvarka,  patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. Nr. 2BE-433 ,,Dėl Geležinkelių infrastruktūros valdytojų, pageidaujančių gauti saugos leidimą, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos.

2018 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/762, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010.

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2019/780 dėl saugos leidimų išdavimo infrastruktūros valdytojams praktinių taisyklių.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu reikia pateikti:

1.dokumentą, kuris patvirtina, kad įmonė yra geležinkelių infrastruktūros savininkė arba valdo, naudoja geležinkelio infrastruktūrą ir disponuoja ja kitu teisėtu pagrindu (šis punktas netaikomas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui);

2. saugos valdymo sistemos aprašą (toliau – SVS);

3. eismo organizavimo instrukciją (-as);

4. valstybės rinkliavos apmokėjimą įrodantį dokumentą;

5. kitus dokumentus (teikiami pareiškėjo iniciatyva, jei jo vertinimu SVS aprašo nepakanka įrodyti, kad jis parengė SVS vadovaudamasis GTESĮ 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais reikalavimais);

6. taisomųjų veiksmų planą (-us) (teikiama, jei pareiškėjo parengta SVS jau buvo įvertinta ir nustatyta susirūpinimą keliančių klausimų).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895, el. paštas akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 682 50 778, el. paštas greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel., 8 613 40 206, el. paštas ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai

Saugos leidimas galioja 5 metus nuo išdavimo.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

106 EUR

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

 

Prašymo forma ir prašymo turinys

 

Prašymo forma

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos aprašas (SVS) ir jo priedai: 1 priedas; 2 priedas; 3 priedas; 4 priedas; 5 priedas; 6 priedas; 7 priedas; 8 priedas; 9 priedas; 10 priedas

Pranešimas apie eismo saugos valdymo sistemos pokyčius.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas saugos leidimas

Informacija apie išduotus saugos leidimus skelbiama Administracijos interneto svetainėje

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ĮG-P

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Saugos leidimo papildymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, prieš pradėdami naudoti ir valdyti geležinkelių infrastruktūrą, privalo gauti saugos leidimą. Geležinkelių infrastruktūros valdytojo prašymu papildomas saugos leidimas, kai planuojami įgyvendinti geležinkelių infrastruktūros, geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos energijos posistemių esminiai pokyčiai arba šių posistemių eksploatavimo ir techninės priežiūros principų pokyčiai.

Administracija įvertina numatomus pokyčius, priima sprendimą atnaujinti ar papildyti saugos leidimą ir nurodo atnaujintą ar papildytą informaciją.

Paraiška gali būti pateikta tiesiogiai (atvykus į LTSA), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siunčiama registruotuoju laišku, paraiškos skaitmeninė kopija siunčiama Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (toliau – GTESĮ).

Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) prašymų išduoti bendruosius saugos sertifikatus  ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų  prašymų išduoti saugos leidimus pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3-578 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos išduoti saugos leidimą forma ir kartu su prašymu pateiktų dokumentų vertinimo tvarka,  patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. Nr. 2BE-433 ,,Dėl Geležinkelių infrastruktūros valdytojų, pageidaujančių gauti saugos leidimą, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos.

2018 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/762, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010.

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2019/780 dėl saugos leidimų išdavimo infrastruktūros valdytojams praktinių taisyklių

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu reikia pateikti:

1.sprendimą dėl planuojamų įgyvendinti atitinkamų pokyčių, nustačius eismo saugos valdymo sistemos trūkumus;

2.nurodomos pakeistos ir (arba) naujos SVS priemonės ir SVS aprašo nuostatos;

3.pateikiami kiti dokumentai, įrodantys SVS tinkamumą užtikrinti saugų geležinkelių infrastruktūros, geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos ar energijos geležinkelių posistemių esminius pokyčius arba posistemių eksploatavimo ir techninės priežiūros principų pokyčių įgyvendinimą (teikiami, jei pareiškėjas nusprendžia, kad SVS aprašo nuostatų nepakanka tai įrodyti);

4.pateikiamas taisomųjų veiksmų planas ir informacija apie plane nustatytų priemonių vykdymą (teikiamas, jei pareiškėjo parengta SVS jau buvo įvertinta ir nustatyta susirūpinimą keliančių klausimų);

5. valstybės rinkliavos apmokėjimą įrodantį dokumentą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895, el. paštas akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 682 50 778, el. paštas greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel., 8 613 40 206, el. paštas ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

2 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

25 EUR

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

 

Prašymo forma ir prašymo turinys

 

Prašymo forma

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos aprašas (SVS) ir jo priedai: 1 priedas; 2 priedas; 3 priedas; 4 priedas; 5 priedas; 6 priedas; 7 priedas; 8 priedas; 9 priedas; 10 priedas

Pranešimas apie eismo saugos valdymo sistemos pokyčius.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Papildytas saugos leidimas

Informacija apie išduotus saugos leidimus skelbiama Administracijos interneto svetainėje

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ĮG-P2

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Saugos leidimo pakeitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, prieš pradėdami naudoti ir valdyti geležinkelių infrastruktūrą, privalo gauti saugos leidimą. Geležinkelių infrastruktūros valdytojo prašymu pakeičiamas saugos leidimas, kai pasikeičia saugos leidime nurodyti duomenys, išskyrus atvejį, kai duomenys pasikeičia dėl planuojamų įgyvendinti geležinkelių infrastruktūros, geležinkelio kelio kontrolės, valdymo ir signalizacijos energijos posistemių esminių pokyčių arba šių posistemių eksploatavimo ir techninės priežiūros principų pokyčių.

Pareiškėjas nurodo pasikeitusius saugos leidimo duomenis ir pateikia duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus.

Paraiška gali būti pateikta tiesiogiai (atvykus į LTSA), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siunčiama registruotuoju laišku, paraiškos skaitmeninė kopija siunčiama Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (toliau – GTESĮ).

 

Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) prašymų išduoti bendruosius saugos sertifikatus  ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų  prašymų išduoti saugos leidimus pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3-578 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos išduoti saugos leidimą forma ir kartu su prašymu pateiktų dokumentų vertinimo tvarka,  patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. Nr. 2BE-433 ,,Dėl Geležinkelių infrastruktūros valdytojų, pageidaujančių gauti saugos leidimą, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos.

2018 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/762, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010.

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2019/780 dėl saugos leidimų išdavimo infrastruktūros valdytojams praktinių taisyklių.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu reikia pateikti:

1.duomenis pasikeitusius saugos leidime ir duomenų pasikeitimą patvirtinančius dokumentus;

2. valstybės rinkliavos apmokėjimą įrodantį dokumentą.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895, el. paštas akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 682 50 778, el. paštas greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel., 8 613 40 206, el. paštas ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

17 EUR

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

 

Prašymo forma ir prašymo turinys

 

Prašymo forma

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos aprašas (SVS) ir jo priedai: 1 priedas; 2 priedas; 3 priedas; 4 priedas; 5 priedas; 6 priedas; 7 priedas; 8 priedas; 9 priedas; 10 priedas

Pranešimas apie eismo saugos valdymo sistemos pokyčius.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Pakeistas saugos leidimas

Informacija apie išduotus saugos leidimus skelbiama Administracijos interneto svetainėje

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ĮG-A

2.

Administracinės paslaugos versija

2 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Saugos leidimo atnaujinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Geležinkelių infrastruktūros valdytojai, prieš pradėdami naudoti ir valdyti geležinkelių infrastruktūrą, privalo gauti saugos leidimą. Saugos leidimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo dienos. Jis gali būti atnaujintas eismo saugos institucijos sprendimu, geležinkelių infrastruktūros valdytojui pateikus atitinkamą prašymą, likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki saugos leidimo galiojimo pabaigos. 

Paraiška gali būti pateikta tiesiogiai (atvykus į LTSA), elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą, siunčiama registruotuoju laišku, paraiškos skaitmeninė kopija siunčiama Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje nurodytu elektroninio pašto adresu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatymas (toliau – GTESĮ).

 

Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) prašymų išduoti bendruosius saugos sertifikatus  ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų  prašymų išduoti saugos leidimus pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 3-578 „Dėl Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemų reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos išduoti saugos leidimą forma ir kartu su prašymu pateiktų dokumentų vertinimo tvarka,  patvirtinta Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. Nr. 2BE-433 ,,Dėl Geležinkelių infrastruktūros valdytojų, pageidaujančių gauti saugos leidimą, prašymų ir kartu su prašymais pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2016 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/798 dėl geležinkelių saugos.

2018 m. kovo 8 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/762, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2016/798 nustatomi su saugos valdymo sistemų reikalavimais susiję bendrieji saugos būdai ir panaikinami Komisijos reglamentai (ES) Nr. 1158/2010 ir (ES) Nr. 1169/2010.

2019 m. gegužės 16 d. Komisijos rekomendacija (ES) 2019/780 dėl saugos leidimų išdavimo infrastruktūros valdytojams praktinių taisyklių.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Kartu su prašymu reikia pateikti:

1.dokumentą, kuris patvirtina, kad įmonė yra geležinkelių infrastruktūros savininkė arba valdo, naudoja geležinkelio infrastruktūrą ir disponuoja ja kitu teisėtu pagrindu (šis punktas netaikomas viešosios geležinkelių infrastruktūros valdytojui);

2. saugos valdymo sistemos aprašą (toliau – SVS);

3. eismo organizavimo instrukciją (-as);

4. valstybės rinkliavos apmokėjimą įrodantį dokumentą;

5. kitus dokumentus (teikiami pareiškėjo iniciatyva, jei jo vertinimu SVS aprašo nepakanka įrodyti, kad jis parengė SVS vadovaudamasis GTESĮ 4 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytais reikalavimais);

6. taisomųjų veiksmų planą (-us) (teikiama, jei pareiškėjo parengta SVS jau buvo įvertinta ir nustatyta susirūpinimą keliančių klausimų).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informacija gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 672 14 895, el. paštas akvile.padalskaite@ltsa.lrv.lt.

Greta Ratkuvienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresniuoji specialistė, tel. 8 682 50 778, el. paštas greta.ratkuviene@ltsa.lrv.lt

Ingrida Kirkilaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel., 8 613 40 206, el. paštas ingrida.kirkilaite@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. paštas stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

2 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

106 EUR

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

 

Prašymo forma ir prašymo turinys

 

Prašymo forma

Geležinkelių transporto eismo saugos valdymo sistemos aprašas (SVS) ir jo priedai: 1 priedas; 2 priedas; 3 priedas; 4 priedas; 5 priedas; 6 priedas; 7 priedas; 8 priedas; 9 priedas; 10 priedas

Pranešimas apie eismo saugos valdymo sistemos pokyčius.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Atnaujintas saugos leidimas

Informacija apie išduotus saugos leidimus skelbiama Administracijos interneto svetainėje

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

SVS turi būti rengiamas atsižvelgiant į Komisijos reglamente (ES) Nr. 2018/762 nustatytus kriterijus. Kriterijai smulkiau aprašyti Europos geležinkelių agentūros gairėse.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-07