BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Saugos sertifikato A ir (ar) B dalis (-ys) (aktualu iki 2020-12-31)

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SAU-SERT-IŠD

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Saugos sertifikato A ir (ar) B dalys (-is) (toliau – saugos sertifikatas) išduodami (-a) asmenims, vadovaujantis Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – LR GTK) 11 straipsniu.  

 

Geležinkelio įmonės (vežėjai) ir LR GTK 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės, pageidaujančios naudotis geležinkelių infrastruktūra, privalo turėti saugos sertifikatą.

 

Saugos sertifikatai išduodami neterminuotam laikui.

 

Asmuo, pageidaujantis gauti saugos sertifikato A ir (ar) B dalis (-į), turi Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentus. Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti:

 • tiesiogiai kreipiantis į Administraciją,
 • per atstumą, elektroninėmis priemonėmis;
 • elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą;
 • Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – VGI IS).

 

Elektroniniu būdu teikiami prašymai ir dokumentai turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo ar juridinio asmens vadovo įgalioto fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Skenuotos dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu su žyma „Originalas siunčiamas nebus“.

 

Elektronines saugos sertifikato A ir (ar) B dalis suformuoja VGI IS.

Saugos sertifikato A ir (ar) B dalių turėjimą patvirtina įrašas VGI IS ir įrašas Administracijos interneto svetainėje skelbiamame įmonių, turinčių saugos sertifikatus, sąraše.    

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas.

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. VE-187 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir kitų įmonių, pageidaujančių gauti saugos sertifikato A ir (ar) B dalis (-į), bei geležinkelių infrastruktūros valdytojų, pageidaujančių gauti įgaliojimus eismo saugos srityje, paraiškų ir kartu su paraiškomis pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1158/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų geležinkelių saugos sertifikatui gauti. 

 

2007 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007 dėl Europos bendros saugos sertifikatų ir paraiškų dokumentų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnį formos naudojimo ir dėl saugos sertifikatų, išduodamų pagal Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Saugos sertifikato A dalies išdavimui pateikiama:

1.1. Nustatytos formos prašymas pagal Reglamentą (EB) Nr. 653/2007/EB I priedą.

1.2. Saugos valdymo sistemos (toliau – SVS) aprašo santrauka pagal Direktyvos 2004/49/EB 9 straipsnį ir III priedą.

1.3. Licencijos kopija (pateikiama, jeigu įmonė turi galiojančią licenciją).

2. Saugos sertifikato B dalies išdavimui pateikiama:

2.1. A dalies sertifikato kopija (pateikiama, jei turi išduotą saugos sertifikato A dalį).

2.2. Licencijos kopija (pateikiama, jeigu įmonė turi galiojančią licenciją).

2.3. Civilinės atsakomybės draudimo ar finansinės apsaugos kopija, pridedama prie licencijos.

2.4. Su SVS procesais susijusių privalomų taisyklių ir TSS sąrašas bei jų įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai.

2.5. Skirtingų personalo (nuolatinio ir dirbančio pagal sutartis) kategorijų sąrašas.

2.6. Su darbuotojais susijusių SVS procesų, kurių reikalaujama atitinkamomis nacionalinėmis taisyklėmis arba TSS, aprašas; kai reikia, atitinkamų nacionalinių sertifikatų nurodymas.

2.7. Skirtingų riedmenų rūšių sąrašas.

2.8. Su riedmenimis susijusių SVS procesų, kurių reikalaujama nacionalinėmis taisyklėmis arba TSS, aprašas; kai reikia, atitinkamų nacionalinių sertifikatų nurodymas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. [email protected]

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. [email protected]

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94139, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už saugos sertifikato A dalies išdavimą

218 Eur.

Už saugos sertifikato B dalies išdavimą

122 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, ar skenuotas jų kopijas su žyma „Originalas siunčiamas nebus“ galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Saugos sertifikato A dalies blankas.

Saugos sertifikato B dalies blankas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

GEL-SAU-SERT-ATN

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) atnaujinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Saugos sertifikato A ir (ar) B dalys (-is) (toliau – saugos sertifikatas) atnaujinami (-a) likus ne mažiau kaip 4 mėnesiams iki termino, kai sueis 5 metai nuo saugos sertifikato A ir (ar) saugos sertifikato B dalių (-ies) išdavimo ar paskutinio atnaujinimo.

 

Geležinkelio įmonės (vežėjai) ir Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso (toliau – LR GTK) 28 straipsnio 3 dalyje nurodytos įmonės, pageidaujančios naudotis geležinkelių infrastruktūra, privalo turėti saugos sertifikatą.

 

Saugos sertifikatai išduodami neterminuotam laikui.

 

Asmuo, pageidaujantis atnaujinti saugos sertifikato A ir (ar) saugos sertifikato B dalis (-į), turi Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentus. Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti:

 • tiesiogiai kreipiantis į Administraciją,
 • per atstumą, elektroninėmis priemonėmis;
 • elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą;
 • Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – VGI IS).

 

Elektroniniu būdu teikiami prašymai ir dokumentai turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo ar juridinio asmens vadovo įgalioto fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Skenuotos dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu su žyma „Originalas siunčiamas nebus“.

 

Elektronines saugos sertifikatų A ir (ar) B dalis suformuoja VGI IS.

Saugos sertifikatų A ir (ar) B dalių atnaujinimą patvirtina įrašas VGI IS ir įrašas Administracijos interneto svetainėje skelbiamame įmonių, turinčių saugos sertifikatus, sąraše.    

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksas.

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. VE-187 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir kitų įmonių, pageidaujančių gauti saugos sertifikato A ir (ar) B dalis (-į), bei geležinkelių infrastruktūros valdytojų, pageidaujančių gauti įgaliojimus eismo saugos srityje, paraiškų ir kartu su paraiškomis pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1158/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų geležinkelių saugos sertifikatui gauti. 

 

2007 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007 dėl Europos bendros saugos sertifikatų ir paraiškų dokumentų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnį formos naudojimo ir dėl saugos sertifikatų, išduodamų pagal Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Dėl Saugos sertifikato A dalies atnaujinimo:

1.1. Nustatytos formos prašymas pagal Reglamentą (EB) Nr. 653/2007/EB I priedą.

1.2. Saugos valdymo sistemos (toliau – SVS) aprašo santrauka pagal Direktyvos 2004/49/EB 9 straipsnį ir III priedą.

1.3. Licencijos kopija (pateikiama, jeigu įmonė turi galiojančią licenciją).

2. Dėl saugos sertifikato B dalies atnaujinimo:

2.1. A dalies sertifikato kopija (pateikiama, jei turi išduotą saugos sertifikato A dalį).

2.2. Licencijos kopija (pateikiama, jeigu įmonė turi galiojančią licenciją).

2.3. Civilinės atsakomybės draudimo ar finansinės apsaugos kopija, pridedama prie licencijos.

2.4. Su SVS procesais susijusių privalomų taisyklių ir TSS sąrašas bei jų įgyvendinimą patvirtinantys dokumentai.

2.5. Skirtingų personalo (nuolatinio ir dirbančio pagal sutartis) kategorijų sąrašas.

2.6. Su darbuotojais susijusių SVS procesų, kurių reikalaujama atitinkamomis nacionalinėmis taisyklėmis arba TSS, aprašas; kai reikia, atitinkamų nacionalinių sertifikatų nurodymas.

2.7. Skirtingų riedmenų rūšių sąrašas.

2.8. Su riedmenimis susijusių SVS procesų, kurių reikalaujama nacionalinėmis taisyklėmis arba TSS, aprašas; kai reikia, atitinkamų nacionalinių sertifikatų nurodymas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. [email protected]

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. [email protected]

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94139, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už saugos sertifikato A dalies atnaujinimą

218 Eur.

Už saugos sertifikato B dalies atnaujinimą

122 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, ar skenuotas jų kopijas su žyma „Originalas siunčiamas nebus“ galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Saugos sertifikato A dalies blankas.

Saugos sertifikato B dalies blnakas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

GEL-SAU-SERT-PAK

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) pakeitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Saugos sertifikato A ir (ar) B dalys (-is) (toliau – saugos sertifikatas) pakeiama (-os), kai:

 • Saugos sertifikato A ir (ar) saugos sertifikato B dalys (-is) sugadinamos (-a), sunaikinamos (-a) arba kitaip prarandamos (-a);   
 • Atitinkamai pasikeičia duomenys, nurodyti saugos sertifikato A ir (ar) saugos sertifikato B dalyse (-yje).

 

Saugos sertifikatai išduodami neterminuotam laikui.

 

Asmuo, pageidaujantis pakeisti saugos sertifikato A ir (ar) B dalis (-į), turi Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentus. Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti:

 • tiesiogiai kreipiantis į Administraciją,
 • per atstumą, elektroninėmis priemonėmis;
 • elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą;
 • Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – VGI IS).

 

Elektroniniu būdu teikiami prašymai ir dokumentai turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo ar juridinio asmens vadovo įgalioto fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Skenuotos dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu su žyma „Originalas siunčiamas nebus“.

 

Elektronines saugos sertifikatų A ir (ar) B dalis suformuoja VGI IS.

Saugos sertifikatų A ir (ar) B dalių turėjimą patvirtina įrašas VGI IS ir įrašas Administracijos interneto svetainėje skelbiamame įmonių, turinčių saugos sertifikatus, sąraše.    

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR GTK.

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. VE-187 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir kitų įmonių, pageidaujančių gauti saugos sertifikato A ir (ar) B dalis (-į), bei geležinkelių infrastruktūros valdytojų, pageidaujančių gauti įgaliojimus eismo saugos srityje, paraiškų ir kartu su paraiškomis pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1158/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų geležinkelių saugos sertifikatui gauti. 

 

2007 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007 dėl Europos bendros saugos sertifikatų ir paraiškų dokumentų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnį formos naudojimo ir dėl saugos sertifikatų, išduodamų pagal Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1.Nustatytos formos prašymas pagal Reglamentą (EB) Nr. 653/2007/EB I priedą.

2. Dokumentai, susiję su saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) pakeitimu.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. akvile.padalskaite[email protected]

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. [email protected]

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94139, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už saugos sertifikato A dalies pakeitimą

12 Eur.

Už saugos sertifikato B dalies pakeitimą

12 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, ar skenuotas jų kopijas su žyma „Originalas siunčiamas nebus“ galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Saugos sertifikato A dalies blankas.

Saugos sertifikato B dalies blankas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

GEL-SAU-SERT-PAP

2.

Administracinės paslaugos versija

1 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) papildymas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Saugos sertifikato A ir (ar) B dalys (-is) (toliau – saugos sertifikatas) papildoma (-os), kai:

 • pakeičiama saugos sertifikato turėtojo veiklos rūšis arba jos mastas, jeigu tai nebuvo nurodyta paraiškoje gauti saugos sertifikato B dalyje;   
 • ketinama naudotis geležinkelio keliais, kurie nebuvo nurodyti išduotoje saugos sertifikato B dalyje;
 • numatoma keisti konkrečias sertifikuojamas veiklos sąlygas, kurios buvo nurodytos išduotoje saugos sertifikato B dalyje.

 

Saugos sertifikatai išduodami neterminuotam laikui.

 

Asmuo, pageidaujantis papildyti saugos sertifikato A ir (ar) B dalis (-į), turi Lietuvos transporto saugos administracijai (toliau – Administracija) pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentus. Prašymas ir dokumentai gali būti pateikti:

 • tiesiogiai kreipiantis į Administraciją,
 • per atstumą, elektroninėmis priemonėmis;
 • elektroninėmis priemonėmis per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą;
 • Geležinkelių transporto valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – VGI IS).

 

Elektroniniu būdu teikiami prašymai ir dokumentai turi būti pasirašyti juridinio asmens vadovo ar juridinio asmens vadovo įgalioto fizinio asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu. Skenuotos dokumentų kopijos siunčiamos elektroniniu paštu su žyma „Originalas siunčiamas nebus“.

 

Elektronines saugos sertifikatų A ir (ar) B dalis suformuoja VGI IS.

Saugos sertifikatų A ir (ar) B dalių turėjimą patvirtina įrašas VGI IS ir įrašas Administracijos interneto svetainėje skelbiamame įmonių, turinčių saugos sertifikatus, sąraše.    

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

LR GTK.

 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. sausio 23 d. įsakymas Nr. 3-37 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir geležinkelių infrastruktūros valdytojų saugos sertifikavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

Valstybinės geležinkelio inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. VE-187 „Dėl Geležinkelio įmonių (vežėjų) ir kitų įmonių, pageidaujančių gauti saugos sertifikato A ir (ar) B dalis (-į), bei geležinkelių infrastruktūros valdytojų, pageidaujančių gauti įgaliojimus eismo saugos srityje, paraiškų ir kartu su paraiškomis pateiktų dokumentų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

2010 m. gruodžio 9 d. Komisijos Reglamentas (ES) Nr. 1158/2010 dėl bendrojo saugos būdo, skirto įvertinti, kaip laikomasi reikalavimų geležinkelių saugos sertifikatui gauti. 

 

2007 m. birželio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 653/2007 dėl Europos bendros saugos sertifikatų ir paraiškų dokumentų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/49/EB 10 straipsnį formos naudojimo ir dėl saugos sertifikatų, išduodamų pagal Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/14/EB.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1.Nustatytos formos prašymas pagal Reglamentą (EB) Nr. 653/2007/EB I priedą.

2. Dokumentai, susiję su saugos sertifikato A ir (ar) B dalių (-ies) papildymu.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Juridinio asmens tapatybę patvirtinanti informaciją gaunama iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro (Registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Akvilė Padalskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus specialistė, tel. 8 672 14 895, el. p. [email protected]

Tatjana Stefanovič, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 611 24 498, el. p. [email protected]

Eimantas Ščerbakovas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 618 22 017, el. p. [email protected]

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Administracinių paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94139, el. paštas [email protected]

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

4 mėnesiai

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už saugos sertifikato A dalies papildymą

28 Eur.

Už saugos sertifikato B dalies papildymą

28 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Sąskaitos Nr.:

Įmokos kodas – 5746

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimas Nr. 1041 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

 

Prašymą ir dokumentus, pasirašytus atitinkamai fizinio asmens, juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, ar skenuotas jų kopijas su žyma „Originalas siunčiamas nebus“ galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridiniai asmenys

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Saugos sertifikato A dalies blankas.

Saugos sertifikato B dalies blankas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Schema

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-11