BDAR
gdpr

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Krovinių vežimo dokumentų išdavimas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ETM-UNE

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Metinio Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimo tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamas vežėjui skirtas metinis Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimas tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis (toliau – ETMK leidimas).

Skiriamą vežėjui ETMK leidimų skaičių nustato Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija)

Vežėjas, turintis Bendrijos licenciją vežti krovinius ir Bendrijos licencijos vežti krovinius kopijas nustatytų kategorijų krovininėms transporto priemonėms („EURO 4 saugias“, „EURO 5 saugias“ ir „EURO 6 saugias“) ir pageidaujantis gauti ETMK leidimą, iki nurodytos datos pateikia Administracijos Paslaugų departamento skyriui (toliau – skyrius) nustatytos formos paraišką. Informacija apie paraiškų priėmimo terminus skelbiama Administracijos interneto svetainėje.

Paraiškos pateikiamos Administracijos elektroninių paslaugų svetainėje, elektroniniu būdu (pasirašius teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, sudarytu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu) arba juridinio asmens vadovui, individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui ar transporto vadybininkui tiesiogiai atvykus į skyrių  arba siunčiamos paštu.

Prašymą išduoti vežėjui skirtus ETMK leidimus gali pateikti juridinio asmens vadovas, individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, transporto vadybininkas arba kitas fizinis asmuo, turintis įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į skyrių, prašymą atsiuntus paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniu būdu – prašymą ar jo skenuotą kopiją, pasirašytą atitinkamai juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens, transporto vadybininko ar kito fizinio asmens, turinčio įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu.

ETMK leidimai išduodami iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į skyrių, arba, jei prašyme buvo pageidauta, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiami pašto siunta per pasiuntinių paštą, kuris pašto siuntą prašyme nurodytu adresu (individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui) arba Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (juridiniam asmeniui) asmeniui įteikia asmeniškai pasirašytinai (šiuo atveju vežėjas pats apmoka pašto siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas).

Jei dalies vežėjui skirtų ETMK leidimų galiojimas teritoriniu atžvilgiu apribotas, skyriaus valstybės tarnautojas, išduodantis ETMK leidimus, privalo su vežėju suderinti ETMK leidimų galiojimo apribojimus pagal kiekvieną ETMK leidimą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 2BE-264 „Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Paraiška Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimams tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis gauti.

2. Užpildytas nustatytos formos prašymas išduoti užsienio valstybės (-ių) leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais.

3. Juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens ar transporto vadybininko raštas dėl valstybių, kuriose negalioja ETMK leidimas, nurodymo vežėjui išduodamuose ETMK leidimuose.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos integruotos mokesčių informacinės sistemos

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Aušra Bagdonienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 615 32 051, el. p. ausra.bagdoniene@ltsa.lrv.lt;

Daiva Daniulaitienė, Paslaugų departamento Kauno skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 682 50 183, el. p. daiva.daniulaitiene@ltsa.lrv.lt; 

Audronė Andriulionienė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vedėja, tel. 8 613 49 402, el. p. audrone.andriulioniene@ltsa.lrv.lt;

Darius Žygas, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 614 78 125, el. p., darius.zygas@ltsa.lrv.lt;

Remigija Vėlavičienė, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 688 14 879, el. p. remigija.velaviciene@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Vežėjui skirtas ETMK leidimas išduodamas iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į skyrių, arba, jei prašyme buvo pageidauta, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiami pašto siunta per pasiuntinių paštą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

28 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Mokėtojas – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

Mokėtojo kodas – juridinio arba fizinio asmens kodas.

Įmokos kodas – 5746.

Sąskaitų Nr. 

Jei įmoka mokama už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį mokama, kodą ir pavadinimą ar vardą ir pavardę.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos ir prašymo formos paskelbtos Administracijos interneto svetainėje www.ltsa.lrv.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Iš Administracijos interneto svetainės galima atsisiųsti paraiškos ir prašymo formas ir jas užpildyti.

Užpildytą prašymą ar skenuotą jo kopiją, pasirašytą juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens, transporto vadybininko ar kito fizinio asmens, turinčio įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas ETMK leidimas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ETT-UNE

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Trumpalaikio Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimo tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamas vežėjui skirtas trumpalaikis Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimas tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis (toliau – ETMK leidimas).

Skiriamą vežėjui ETMK leidimų skaičių nustato Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija)

Vežėjas, turintis Bendrijos licenciją vežti krovinius ir Bendrijos licencijos vežti krovinius kopijas nustatytų kategorijų krovininėms transporto priemonėms („EURO 4 saugias“, „EURO 5 saugias“ ir „EURO 6 saugias“) ir pageidaujantis gauti ETMK leidimą, iki nurodytos datos pateikia Administracijos Paslaugų departamento skyriui (toliau – skyrius) nustatytos formos paraišką. Informacija apie paraiškų priėmimo terminus skelbiama Administracijos interneto svetainėje.

Paraiškos pateikiamos Administracijos elektroninių paslaugų svetainėje, elektroniniu būdu (pasirašius teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, sudarytu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu) arba juridinio asmens vadovui, individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui ar transporto vadybininkui tiesiogiai atvykus į skyrių  arba siunčiamos paštu.

Prašymą išduoti vežėjui skirtus ETMK leidimus gali pateikti juridinio asmens vadovas, individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, transporto vadybininkas arba kitas fizinis asmuo, turintis įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į skyrių, prašymą atsiuntus paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniu būdu – prašymą ar jo skenuotą kopiją, pasirašytą atitinkamai juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens, transporto vadybininko ar kito fizinio asmens, turinčio įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu.

ETMK leidimai išduodami iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į skyrių, arba, jei prašyme buvo pageidauta, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiami pašto siunta per pasiuntinių paštą, kuris pašto siuntą prašyme nurodytu adresu (individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui) arba Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (juridiniam asmeniui) asmeniui įteikia asmeniškai pasirašytinai (šiuo atveju vežėjas pats apmoka pašto siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas).

Jei dalies vežėjui skirtų ETMK leidimų galiojimas teritoriniu atžvilgiu apribotas, skyriaus valstybės tarnautojas, išduodantis ETMK leidimus, privalo su vežėju suderinti ETMK leidimų galiojimo apribojimus pagal kiekvieną ETMK leidimą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 2BE-264 „Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Paraiška Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimams tarptautiniam krovinių vežimui kelių transporto priemonėmis gauti.

2. Užpildytas nustatytos formos prašymas išduoti užsienio valstybės (-ių) leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais.

3. Juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens ar transporto vadybininko raštas dėl valstybių, kuriose negalioja ETMK leidimas, nurodymo vežėjui išduodamuose ETMK leidimuose.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos integruotos mokesčių informacinės sistemos

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Aušra Bagdonienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 615 32 051, el. p. ausra.bagdoniene@ltsa.lrv.lt;

Daiva Daniulaitienė, Paslaugų departamento Kauno skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 682 50 183, el. p. daiva.daniulaitiene@ltsa.lrv.lt; 

Audronė Andriulionienė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vedėja, tel. 8 613 49 402, el. p. audrone.andriulioniene@ltsa.lrv.lt;

Darius Žygas, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 614 78 125, el. p., darius.zygas@ltsa.lrv.lt;

Remigija Vėlavičienė, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 688 14 879, el. p. remigija.velaviciene@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

  Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Vežėjui skirtas ETMK leidimas išduodamas iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į skyrių, arba, jei prašyme buvo pageidauta, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiami pašto siunta per pasiuntinių paštą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

28 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Mokėtojas – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

Mokėtojo kodas – juridinio arba fizinio asmens kodas.

Įmokos kodas – 5746.

Sąskaitų Nr.

Jei įmoka mokama už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį mokama, kodą ir pavadinimą ar vardą ir pavardę.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Paraiškos ir prašymo formos paskelbtos Administracijos interneto svetainėje www.ltsa.lrv.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Iš Administracijos interneto svetainės galima atsisiųsti paraiškos ir prašymo formas ir jas užpildyti.

Užpildytą prašymą ar skenuotą jo kopiją, pasirašytą juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens, transporto vadybininko ar kito fizinio asmens, turinčio įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas ETMK leidimas.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

LPT-UN

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Europos transporto ministrų konferencijos leidimo vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamas Europos transporto ministrų konferencijos leidimas vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais (toliau – leidimas).

Leidimai išduodami vežėjams, turintiems Bendrijos licenciją vežti krovinius ir bent vieną Bendrijos licencijos vežti krovinius kopiją. Kartu su leidimu išduodamas nustatytos formos priedas prie leidimo. Per kalendorinius metus išduoti leidimai galioja iki tų metų gruodžio 31 d.

Prašymą išduoti leidimų gali pateikti juridinio asmens vadovas, individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, transporto vadybininkas arba kitas fizinis asmuo, turintis įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą. Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) Paslaugų departamento skyrių (toliau – skyrius), prašymą atsiuntus paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniu būdu – prašymą ar jo skenuotą kopiją, pasirašytą atitinkamai juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens, transporto vadybininko ar kito fizinio asmens, turinčio įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu.

Leidimas išduodamas iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į skyrių, arba, jei prašyme buvo pageidauta, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiamas pašto siunta per pasiuntinių paštą, kuris pašto siuntą prašyme nurodytu adresu (individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui) arba Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (juridiniam asmeniui) asmeniui įteikia asmeniškai pasirašytinai (šiuo atveju vežėjas pats apmoka pašto siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 3-504 „Dėl Europos transporto ministrų konferencijos leidimo vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais formos patvirtinimo“.

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymas Nr. 2BE-264 „Europos transporto ministrų konferencijos daugiašalės kvotos leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą kelių transporto priemonėmis paskirstymo, išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

Užpildytas nustatytos formos prašymas išduoti užsienio valstybės (-ių) leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

Duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos integruotos mokesčių informacinės sistemos

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Aušra Bagdonienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 615 32 051, el. p. ausra.bagdoniene@ltsa.lrv.lt;

Daiva Daniulaitienė, Paslaugų departamento Kauno skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 682 50 183, el. p. daiva.daniulaitiene@ltsa.lrv.lt; 

Audronė Andriulionienė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vedėja, tel. 8 613 49 402, el. p. audrone.andriulioniene@ltsa.lrv.lt;

Darius Žygas, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 614 78 125, el. p., darius.zygas@ltsa.lrv.lt;

Remigija Vėlavičienė, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 688 14 879, el. p. remigija.velaviciene@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

  Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į skyrių, arba, jei prašyme buvo pageidauta, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiami pašto siunta per pasiuntinių paštą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

28 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Mokėtojas – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

Mokėtojo kodas – juridinio arba fizinio asmens kodas.

Įmokos kodas – 5746.

Sąskaitų Nr.

Jei įmoka mokama už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį mokama, kodą ir pavadinimą ar vardą ir pavardę.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma paskelbta Administracijos interneto svetainėje www.ltsa.lrv.lt

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Iš Administracijos interneto svetainės galima atsisiųsti prašymo formą ir ją užpildyti.

Užpildytą prašymą ar skenuotą jo kopiją, pasirašytą juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens, transporto vadybininko ar kito fizinio asmens, turinčio įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, galima pateikti siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas Europos transporto ministrų konferencijos leidimas vežti perkraustomą turtą tarptautiniais maršrutais.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

SB-SB

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Užsienio valstybės leidimo vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodamas užsienio valstybės leidimas vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais (toliau – leidimas), gautas pagal tarptautinėmis sutartimis sudarytų jungtinių komitetų posėdžių protokoluose nustatytas kvotas.

Leidimai išduodami vežėjams, vežantiems krovinius už atlygį ir turintiems Bendrijos licenciją vežti krovinius, ir nors vieną Bendrijos licencijos vežti krovinius kopiją transporto priemonei, arba vežėjams, vežantiems krovinius savo sąskaita transporto priemonėmis (jų junginiais), kurių keliamoji galia, įskaitant priekabą, didesnė kaip 3,5 tonos arba bendroji masė, įskaitant priekabą, didesnė kaip 6 tonos.

Leidimai išduodami įvertinus vežėjui išduotų ir negrąžintų leidimų kiekį vienai transporto priemonei, naudojusiai tam tikros rūšies leidimus, bei turimų ETMK daugiašalės kvotos leidimų kiekį.

Jei skiriamų leidimų kvota nepakankama, siekdama užtikrinti racionalesnį leidimų panaudojimą, Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – Administracija) gali nustatyti laikinąją šių leidimų išdavimo tvarką.

Prašymą išduoti leidimų gali pateikti juridinio asmens vadovas, individualią veiklą vykdantis fizinis asmuo, transporto vadybininkas ar kitas fizinis asmuo, turintis įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą gauti leidimų. Prašymas pateikiamas tiesiogiai atvykus į Administracijos Paslaugų departamento skyrių (toliau – skyrius), dokumentus atsiuntus paštu ar per pasiuntinį arba elektroniniu būdu – prašymą ir dokumentus ar jų skenuotas kopijas, pasirašytus juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens, transporto vadybininko ar kito fizinio asmens, turinčio įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą gauti leidimų, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu.

Leidimai išduodami iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į skyrių. Jei vežėjas prašyme pageidavo leidimus gauti paštu, išduodami leidimai per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiami pašto siunta per pasiuntinių paštą, kuris pašto siuntą prašyme nurodytu adresu (individualią veiklą vykdančiam fiziniam asmeniui) arba Juridinių asmenų registre nurodytu adresu (juridiniam asmeniui) asmeniui įteikia asmeniškai pasirašytinai (šiuo atveju vežėjas pats apmoka pašto siuntos pristatymo (įteikimo) išlaidas).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių dvišalės ar daugiašalės sutartys dėl krovinių ir keleivių vežimo.

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 497 „Dėl Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklių“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2011 m. liepos 4 d. įsakymas Nr. 2B-268 „Dėl Užsienio valstybių leidimų vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais išdavimo, naudojimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Užpildytas nustatytos prašymas.

2. Įgaliojimas gauti leidimus.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Duomenys apie krovinius savo sąskaita vežantį vežėją iš Juridinio asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ „Registrų centras“).

2. Duomenys apie krovinius savo sąskaita vežančio vežėjo kelių transporto priemonę iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ „Regitra“,).

3. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Aušra Bagdonienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 615 32 051, el. p. ausra.bagdoniene@ltsa.lrv.lt;

Daiva Daniulaitienė, Paslaugų departamento Kauno skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 682 50 183, el. p. daiva.daniulaitiene@ltsa.lrv.lt; 

Audronė Andriulionienė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vedėja, tel. 8 613 49 402, el. p. audrone.andriulioniene@ltsa.lrv.lt;

Darius Žygas, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 614 78 125, el. p., darius.zygas@ltsa.lrv.lt;

Remigija Vėlavičienė, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 688 14 879, el. p. remigija.velaviciene@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

  Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimas išduodamas iš karto, kai kreipiamasi tiesiogiai atvykus į skyrių, arba, jei prašyme buvo pageidauta, per dvi darbo dienas nuo prašymo gavimo išsiunčiamas pašto siunta per pasiuntinių paštą.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

5,2 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Mokėtojas – juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė.

Mokėtojo kodas – juridinio arba fizinio asmens kodas.

Įmokos kodas – 5746.

Sąskaitų Nr.

Jei įmoka mokama už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį mokama, kodą ir pavadinimą ar vardą ir pavardę.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma paskelbta Administracijos interneto svetainėje www.ltsa.lrv.lt.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis.

Iš Administracijos interneto svetainės galima atsisiųsti prašymo formą ir ją užpildyti.

Užpildytą prašymą ir dokumentus ar skenuotas jų kopijas, pasirašytus juridinio asmens vadovo, individualią veiklą vykdančio fizinio asmens, transporto vadybininko ar kito fizinio asmens, turinčio įstatymų nustatyta tvarka įformintą juridinio asmens vadovo ar individualią veiklą vykdančio fizinio asmens įgaliojimą gauti leidimų, teisinę galią turinčiu saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fiziniai ir juridiniai asmenys.

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Išduotas užsienio valstybės leidimas vykdyti tarptautinį krovinių vežimą keliais.

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

LIUD-VAIR-3S-I

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vairuotojo liudijimo išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vairuotojo liudijimo išdavimas vežėjams, įdarbinusiems vairuotojus, kurie nėra nei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, nei ilgalaikiai gyventojai, pirmą kartą.


Vežėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo prašymą išduoti vairuotojo liudijimą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Paslaugų departamento skyrių (toliau – skyrius), elektroniniu būdu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu ar identifikavus save per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą) ar Administracijos interneto svetainėje (jeigu vežėjo vadovas yra pateikęs Administracijai pranešimą apie įgaliojimą gauti elektronines paslaugas).


Vairuotojo liudijimas išduodamas vežėjo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į skyrių ar išsiunčiami paštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas.

2. prašymą pateikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pilietis pateikia Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, užsienio valstybės pilietis pateikia užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį dokumentą, skirtą vykti į užsienio valstybę bei pripažintą Lietuvos Respublikoje (toliau – kelionės dokumentas), o asmuo be pilietybės – kelionės dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje išduotą Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę; taip pat gali būti pateiktas Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas), kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, kai prašymas pateikiamas atvykus į Administraciją.

3. Vežėjo vadovo įgaliojimas, jei prašymą pateikia vežėjo vadovo įgaliotas asmuo.

4. Vairuotojo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (užsienio valstybės pilietis – kelionės dokumentą, o asmuo be pilietybės – kelionės dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje išduotą Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę) arba jo kopija, patvirtinta vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose).

5. Lietuvoje galiojantis vairuotojo pažymėjimas arba jo kopija, patvirtinta vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose), kai vairuotojas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą.

6. Lietuvos Respublikoje išduotas pažymėjimas, patvirtinantis vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams vežti, arba jo kopija, patvirtinta vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose), jei duomenys apie šį vairuotojui išduotą pažymėjimą nėra pateikti VĮ „Regitra“; jei vairuotojas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ne Lietuvos Respublikoje, tuomet turi būti pateiktas 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičiančios Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 76/914/EEB, (OL 2003 L 226, p. 4) nuostatas atitinkantis dokumentas (kvalifikacinė vairuotojo kortelė arba vairuotojo pažymėjimas su įrašytu Europos Sąjungos kodu (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija) arba šio dokumento kopija, patvirtinta vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.


2. Vairuotojo pažymėjimo ir pažymėjimo, patvirtinančio vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams vežti, duomenys, gaunami iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ „Regitra“).


3. Duomenys apie vairuotoją, apdraustąjį valstybiniu socialiniu draudimu, gaunami iš Lietuvos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (registro tvarkymo įstaiga – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Zita Širvinskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vedėja, tel. 8 688 50 557, el. p. zita.sirvinskaite@ltsa.lrv.lt;
 
Saulius Janutėnas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 688 03 380, el. p. saulius.janutenas@ltsa.lrv.lt;
 
Meilutė Zablockienė, Paslaugų departamento Kauno skyriaus vedėja, tel. 8 688 52 547, el. p. meilute.zablockiene@ltsa.lrv.lt;

Rasa Gedvilė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vedėja, tel. 8 620 84 254, el. p. rasa.gedvile@ltsa.lrv.lt;

Darius Žygas, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 614 78 125, el. p. darius.zygas@ltsa.lrv.lt;
 
Egidijus Stasiūnas, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus  vedėjas, tel. 8 688 50 881, el. p. egidijus.stasiunas@ltsa.lrv.lt;
 
Danguolė Timinskienė, Paslaugų departamento Šiaulių paslaugų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 612 50 551, el. p. danguole.timinskiene@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

7 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) 

2,3 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Įmokos kodas – 5746.

Sąskaitų Nr.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

Interneto svetainėje https://keltra.vkti.gov.lt galima pateikti elektroninį prašymą.

Teikiant elektroninį prašymą interneto svetainėje https://keltra.vkti.gov.lt, būtina nurodyti, kuriame skyriuje pageidaujama atsiimti parengtą dokumentą ar nurodyti, kad pageidaujama parengtą dokumentą gauti paštu.

Interneto svetainėje https://keltra.vkti.gov.lt galima stebėti paslaugos eigą (pateikto prašymo būseną, gauti informaciją apie parengtą dokumentą). Taip pat galima matyti visų išduotų vairuotojo liudijimų  sąrašą.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridinis asmuo

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Vairuotojo liudijimas išduotas

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

LIUD-VAIR-3S-D

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Vairuotojo liudijimo pakeitimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Vairuotojo liudijimo išdavimas vežėjams, įdarbinusiems vairuotojus, kurie nėra nei Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, nei ilgalaikiai gyventojai, duomenų pasikeitimo atveju, pasibaigus vairuotojo liudijimo galiojimo terminui ir praradus ar sugadinus vairuotojo liudijimą.

Vežėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo prašymą išduoti vairuotojo liudijimą gali pateikti tiesiogiai atvykęs į Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Paslaugų departamento skyrių (toliau – skyrius), elektroniniu būdu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu ar identifikavus save per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą ar Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą) ar Administracijos interneto svetainėje (jeigu vežėjo vadovas yra pateikęs Administracijai pranešimą apie įgaliojimą gauti elektronines paslaugas).


Vairuotojo liudijimas išduodamas vežėjo vadovui ar jo įgaliotam asmeniui atvykus į skyrių ar išsiunčiami paštu (jei yra grąžintas keičiamas vairuotojo liudijimas (duomenų pasikeitimo ir sugadinimo atvejais)).

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 2B-292 „Dėl Vairuotojo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas.

2. Prašymą pateikiančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (Lietuvos Respublikos pilietis pateikia Lietuvos Respublikos piliečio pasą, Lietuvos Respublikos pasą arba asmens tapatybės kortelę, užsienio valstybės pilietis pateikia užsienio valstybės piliečio pasą ar jį atitinkantį dokumentą, skirtą vykti į užsienio valstybę bei pripažintą Lietuvos Respublikoje (toliau – kelionės dokumentas), o asmuo be pilietybės – kelionės dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje išduotą Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę; taip pat gali būti pateiktas Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėje išduotas vairuotojo pažymėjimas), kad būtų galima identifikuoti prašymą pateikiantį asmenį, kai prašymas pateikiamas atvykus į Administraciją.

3. Vežėjo vadovo įgaliojimas, jei prašymą pateikia vežėjo vadovo įgaliotas asmuo.

4. Vairuotojo asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantis dokumentas (užsienio valstybės pilietis – kelionės dokumentą, o asmuo be pilietybės – kelionės dokumentą arba leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikoje išduotą Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę) arba jo kopija, patvirtinta vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose) (pateikiama tik tuomet, jei dokumentas pasikeitęs).

5. Lietuvoje galiojantis vairuotojo pažymėjimas arba jo kopija, patvirtinta vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose), kai vairuotojas turi ne Lietuvos Respublikoje išduotą vairuotojo pažymėjimą (pateikiama tik tuomet, jei dokumentas pasikeitęs).

6. Lietuvos Respublikoje išduotas pažymėjimas, patvirtinantis vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams vežti, arba jo kopija, patvirtinta vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose), jei duomenys apie šį vairuotojui išduotą pažymėjimą nėra pateikti VĮ „Regitra“; jei vairuotojas yra įgijęs profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ne Lietuvos Respublikoje, tuomet turi būti pateiktas 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičiančios Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinančios Tarybos direktyvą 76/914/EEB, (OL 2003 L 226, p. 4) nuostatas atitinkantis dokumentas (kvalifikacinė vairuotojo kortelė arba vairuotojo pažymėjimas su įrašytu Europos Sąjungos kodu (95) ir data, iki kurios galioja kvalifikacija) arba šio dokumento kopija, patvirtinta vežėjo, įdarbinančio vairuotoją, vadovo parašu ir antspaudu (kai pareiga turėti antspaudą nustatyta juridinio asmens steigimo dokumentuose arba įstatymuose) (pateikiama tik tuomet, jei dokumentas pasikeitęs).

7. Turimas vairuotojo liudijimas (vairuotojo liudijimo sugadinimo ir duomenų pasikeitimo atvejais).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.


2. Vairuotojo pažymėjimo ir pažymėjimo, patvirtinančio vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją ar periodinio profesinio mokymo kvalifikaciją kroviniams vežti, duomenys, gaunami iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ „Regitra“).


3. Duomenys apie vairuotoją, apdraustąjį valstybiniu socialiniu draudimu, gaunami iš Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio  draudimo išmokų gavėjų registro (registro tvarkymo įstaiga – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos).


4. Administracijos informacinės sistemos duomenys apie išduotą vairuotojo liudijimą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Zita Širvinskaitė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vedėja, tel. 8 688 50 557, el. p. zita.sirvinskaite@ltsa.lrv.lt;
 
Saulius Janutėnas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 688 03 380, el. p. saulius.janutenas@ltsa.lrv.lt;
 
Meilutė Zablockienė, Paslaugų departamento Kauno skyriaus vedėja, tel. 8 688 52 547, el. p. meilute.zablockiene@ltsa.lrv.lt;

Rasa Gedvilė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vedėja, tel. 8 620 84 254, el. p. rasa.gedvile@ltsa.lrv.lt;

Darius Žygas, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 614 78 125, el. p. darius.zygas@ltsa.lrv.lt;
 
Egidijus Stasiūnas, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus  vedėjas, tel. 8 688 50 881, el. p. egidijus.stasiunas@ltsa.lrv.lt;
 
Danguolė Timinskienė, Paslaugų departamento Šiaulių paslaugų administravimo skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 612 50 551, el. p. danguole.timinskiene@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

7 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

2,3 Eur.

Mokėjimo rekvizitai:

Įmokos kodas – 5746.

Sąskaitų Nr.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Dvipusės sąveikos lygis.

Interneto svetainėje https://keltra.vkti.gov.lt galima pateikti elektroninį prašymą.

Teikiant elektroninį prašymą interneto svetainėje https://keltra.vkti.gov.lt, būtina nurodyti, kuriame skyriuje pageidaujama atsiimti parengtą dokumentą ar nurodyti, kad pageidaujama parengtą dokumentą gauti paštu.

Interneto svetainėje https://keltra.vkti.gov.lt galima stebėti paslaugos eigą (pateikto prašymo būseną, gauti informaciją apie parengtą dokumentą). Taip pat galima matyti visų išduotų vairuotojo liudijimų  sąrašą.

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Juridinis asmuo

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Vairuotojo liudijimas  išduotas

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ADR-SERT-I

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kelių transporto priemonių ADR sertifikato išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymas išduoti Kelių transporto priemonių ADR sertifikatą teikiamas tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Paslaugų departamento skyrių (toliau – skyrius), elektroniniu būdu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu), siunčiant dokumentus paštu ar per pasiuntinį.

Kelių transporto priemonių ADR sertifikatas išduodamas atvykus į skyrių ar išsiunčiami paštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 2B-446 „Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas.

2. Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija.

3. Pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu arba patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, su nurodytu cisternos kodu (kai sertifikuojama FL, OX, AT transporto priemonė).

4. Įgaliojimas.

5. Medžiagų ar medžiagų grupių sąrašas (kai nėra cisternos kodo).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

2. Kelių transporto priemonės duomenys iš Kelių transporto priemonių registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ „Regitra“).

3. Duomenys apie įmonę iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

4. Duomenys apie atliktą kelių transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą iš techninių apžiūrų informacinės sistemos TAIS (informacinės sistemos tvarkytojas – Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija „TRANSEKSTA“).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Algirdas Kuzmickas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnysis specialistas, tel. 8 613 40 206,  el. p. algirdas.kuzmickas@ltsa.lrv.lt;
 
Remigijus Kasmačiauskas, Paslaugų departamento Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 688 78 164, el. p. remigijus.kasmaciauskas@ltsa.lrv.lt;
 
Audronė Andriulionienė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 613 49 402, el. p. audrone.andriulionienė@ltsa.lrv.lt;
 
Darius Žygas, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 614 78 125, el. p. darius.zygas@ltsa.lrv.lt;

Remigija Vėlavičienė, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 688 14 879, el. p. remigija.velaviciene@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

5,70 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Įmokos kodas – 5746.

Sąskaitų Nr.

Jei įmoka mokama už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį mokama, kodą ir pavadinimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis. Asmuo gali gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės ir užpildyti kompiuteriu).

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fizinis ar juridinis asmuo

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

ADR sertifikatas išduotas

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ADR-SERT-PR

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kelių transporto priemonių ADR sertifikato pratęsimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymas pratęsti Kelių transporto priemonių ADR sertifikatą teikiamas tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Paslaugų departamento skyrių (toliau – skyrius), siunčiant dokumentus paštu ar per pasiuntinį.

Pratęsti Kelių transporto priemonių ADR sertifikatai išduodami atvykus į skyrių ar išsiunčiami paštu.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2010 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. 2B-446 „Dėl Pavojingus krovinius vežančių kelių transporto priemonių sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 2B-217 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Valstybinėje kelių transporto inspekcijoje prie Susisiekimo ministerijos taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas.

2. Transporto priemonės ADR atitikties deklaracija.

3. Pirmos patikros gamintojo ataskaita su nurodytu cisternos kodu arba patikrinimo ataskaita, išduota įgaliotos potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigos, su nurodytu cisternos kodu (kai sertifikuojama FL, OX, AT transporto priemonė).

4. Įgaliojimas.

5. Kelių transporto priemonių ADR sertifikatas, kurį reikia pratęsti.

6. Medžiagų ar medžiagų grupių sąrašas (kai nėra cisternos kodo).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

2. Kelių transporto priemonės duomenys iš Kelių transporto priemonių registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ „Regitra“).

3. Duomenys apie įmonę iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

4. Duomenys apie atliktą kelių transporto priemonės privalomąją techninę apžiūrą iš techninių apžiūrų informacinės sistemos TAIS (informacinės sistemos tvarkytojas – Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija „TRANSEKSTA“).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Algirdas Kuzmickas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnysis specialistas, tel. 8 613 40 206,  el. p. algirdas.kuzmickas@ltsa.lrv.lt;
 
Remigijus Kasmačiauskas, Paslaugų departamento Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 688 78 164, el. p. remigijus.kasmaciauskas@ltsa.lrv.lt;
 
Audronė Andriulionienė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 613 49 402, el. p. audrone.andriulionienė@ltsa.lrv.lt;
 
Darius Žygas, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 614 78 125, el. p. darius.zygas@ltsa.lrv.lt;

Remigija Vėlavičienė, Paslaugų departamento Šiaulių skyriaus vyriausioji specialistė, tel. 8 688 14 879, el. p. remigija.velaviciene@ltsa.lrv.lt.

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

3 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

5,70 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Įmokos kodas – 5746.

Sąskaitų Nr.

Jei įmoka mokama už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį mokama, kodą ir pavadinimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis. Asmuo gali gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės ir užpildyti kompiuteriu)

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fizinis ar juridinis asmuo

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

ADR sertifikatas pratęstas

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ATP-SERT-I

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kelių transporto priemonių ATP sertifikato išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymas išduoti Kelių transporto priemonių ATP sertifikatą (ir (ar) atitikties patvirtinimą) teikiamas tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija)  Paslaugų departamento skyrių (toliau – skyrius), elektroniniu būdu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu), siunčiant dokumentus paštu ar per pasiuntinį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 2BE-197 „Dėl Greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas (prašymas ir gamintojo deklaracija).

2. Bandymo stoties išduotos galiojančios patikrinimų ataskaitos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

2. Kelių transporto priemonės duomenys iš Kelių transporto priemonių registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ „Regitra“).

3. Duomenys apie įmonę iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Dalia Pėstininkienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 687 13 983,  el. p. dalia.pestininkiene@ltsa.lrv.lt;
 
Remigijus Kasmačiauskas, Paslaugų departamento Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 688 78 164, el. p. remigijus.kasmaciauskas@ltsa.lrv.lt;
 
Audronė Andriulionienė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 613 49 402, el. p. audrone.andriulionienė@ltsa.lrv.lt;

Darius Žygas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas (Panevėžys), tel. 8 614 78 125, el. p.
darius.zygas@ltsa.lrv.lt;

Remigija Vėlavičienė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vyriausioji specialistė (Šiauliai), tel. 8 688 14 879, el. p. remigija.velaviciene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

7 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

23,00 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Įmokos kodas – 5746.

 
Gavėjo kodas – 188659752.

Sąskaitų Nr.

Jei įmoka mokama už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį mokama, kodą ir pavadinimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis. Asmuo gali gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės ir užpildyti kompiuteriu).

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fizinis ar juridinis asmuo

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

ATP sertifikatas išduotas

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ATP-SERT-AT

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kelių transporto priemonių ATP sertifikato atnaujinimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymas atnaujinti Kelių transporto priemonių ATP sertifikatą teikiamas tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Paslaugų departamento skyrių (toliau – skyrius), elektroniniu būdu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu), siunčiant dokumentus paštu ar per pasiuntinį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 2BE-197 „Dėl Greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas.

2. Kitos Susitarimo susitariančios šalies kompetentingos įstaigos išduotas galiojantis ATP sertifikatas.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

2. Kelių transporto priemonės duomenys iš Kelių transporto priemonių registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ „Regitra“).

3. Duomenys apie įmonę iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

Administracinės paslaugos teikėjas

Dalia Pėstininkienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 687 13 983,  el. p. dalia.pestininkiene@ltsa.lrv.lt;
 
Remigijus Kasmačiauskas, Paslaugų departamento Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 688 78 164, el. p. remigijus.kasmaciauskas@ltsa.lrv.lt;
 
Audronė Andriulionienė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 613 49 402, el. p. audrone.andriulionienė@ltsa.lrv.lt;

Darius Žygas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas (Panevėžys), tel. 8 614 78 125, el. p.
darius.zygas@ltsa.lrv.lt;

Remigija Vėlavičienė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vyriausioji specialistė (Šiauliai), tel. 8 688 14 879, el. p. remigija.velaviciene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

7 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

23,00 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Įmokos kodas – 5746.

Sąskaitų Nr.

Jei įmoka mokama už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį mokama, kodą ir pavadinimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis. Asmuo gali gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės ir užpildyti kompiuteriu)

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fizinis ar juridinis asmuo

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

ATP sertifikatas atnaujintas

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

ATP-SERT-PR

2.

Administracinės paslaugos versija

3 versija

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kelių transporto priemonių ATP sertifikato pratęsimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Prašymas pratęsti Kelių transporto priemonių ATP sertifikatą teikiamas tiesiogiai atvykus į Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) Paslaugų departamento skyrių (toliau – skyrius), elektroniniu būdu (pasirašius saugiu elektroniniu parašu), siunčiant dokumentus paštu ar per pasiuntinį.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 2BE-197 „Dėl Greitai gendančių maisto produktų tarptautiniams gabenimams sausumos keliais naudojamų specialiųjų transporto priemonių (ATP) sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos asmuo turi pateikti

1. Užpildytas nustatytos formos prašymas.
2. Bandymo stoties išduotos galiojančios patikrinimų ataskaitos arba
tikrinimo įmonės paskirtų ekspertų išduotos galiojančios tikrinimo ataskaitos.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) turi gauti

1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacinės sistemos duomenys apie sumokėtą valstybės rinkliavą.

2. Kelių transporto priemonės duomenys iš Kelių transporto priemonių registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ „Regitra“).

3. Duomenys apie įmonę iš Juridinių asmenų registro (registro tvarkymo įstaiga – VĮ Registrų centras).

 

Administracinės paslaugos teikėjas

Dalia Pėstininkienė, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 687 13 983,  el. p. dalia.pestininkiene@ltsa.lrv.lt;
 
Remigijus Kasmačiauskas, Paslaugų departamento Kauno skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. 8 688 78 164, el. p. remigijus.kasmaciauskas@ltsa.lrv.lt;
 
Audronė Andriulionienė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vyresnioji specialistė, tel. 8 613 49 402, el. p. audrone.andriulionienė@ltsa.lrv.lt;

Darius Žygas, Paslaugų departamento Vilniaus skyriaus vyriausiasis specialistas (Panevėžys), tel. 8 614 78 125, el. p.
darius.zygas@ltsa.lrv.lt;

Remigija Vėlavičienė, Paslaugų departamento Klaipėdos skyriaus vyriausioji specialistė (Šiauliai), tel. 8 688 14 879, el. p. remigija.velaviciene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Stanislovas Lingys, Paslaugų departamento direktorius, tel. 8 613 94 139, el. p. stanislovas.lingys@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

7 darbo dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

23,00 Eur

Mokėjimo rekvizitai:

Įmokos kodas – 5746.

Sąskaitų Nr.

Jei įmoka mokama už kitą asmenį, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį mokama, kodą ir pavadinimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 ,,Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“. 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymo forma

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis. Asmuo gali gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės ir užpildyti kompiuteriu).

14.

Administracinės paslaugos gavėjas

Fizinis ar juridinis asmuo

15.

Administracinės paslaugos rezultatas

Pratęstas ATP sertifikatas

16.

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Sekos schema

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-17