Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Naršydami toliau Jūs patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „LAIVO ĮREGISTRAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRE“ TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 11

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laivo įregistravimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre:

3.1. Laivo įregistravimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre.

3.2. Laivo įregistravimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar laivo savininko adresui.

3.3. Laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimas.

3.4. Leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai teikiami elektroninių ryšių priemonėmis, raštu arba tiesiogiai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 211 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas "Dėl Lietuvos respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių ir laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Prašymas įregistruoti laivą.

6.2. Dokumento, kuriuo patvirtinama nuosavybės teisė į laivą, originalas.

6.3. Dokumento, patvirtinančio, kad laivas yra išregistruotas, originalas (jeigu laivas buvo įregistruotas).

6.4. Jeigu laivo savininkas fizinis asmuo, dokumento, kuriuo patvirtinama asmens tapatybė, originalas.

6.5. Jeigu laivo savininkas juridinis asmuo, dokumento, kuriuo patvirtinamas vadovo statusas, originalas.

6.6. Laivo matavimo liudijimo, išduoto klasifikacinės bendrovės, kopija.

6.7. Laivo klasės liudijimo, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės, kopija.

6.8. Pirminės laivo apžiūros aktas, jeigu apžiūrą atliko įgaliota klasifikacinė bendrovė.

6.9. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotą leidimą naudoti laivo stotį.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Gyventojų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

7.4. Sutikimas dėl žvejybos laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, www.zuvdep.lt.

7.5. Informacija, ar laivas yra įtrauktas į Neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašą, patvirtintą 2010 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 468/2010, kuriuo sudaromas Neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas (OL 2010 L131, p.22), iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, www.zuvdep.lt.

7.6. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

7.7. Laivo radijo šaukiniai iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius, www.rrt.lt.

7.8. Laivo tapatumo patikrinimas pagal Tarptautinės jūrų organizacijos suteiktą identifikavimo numerį, www.sea-web.com.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Mileikienė Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24,  LT-92251 Klaipėda, tel. 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, raminta.sajaukiene@ltsa.lrv.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 2 darbo dienas

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Dvidešimt aštuoni eurai (28,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.272 – už laivo įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ir ir liudijimo išdavimą.

11.2. Šešiolika eurų (16,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.273 – Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro duomenų apie įregistruotą jūrų laivą, laivo savininką keitimą ir liudijimo išdavimą

11.3. Dešimt eurų (10,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.280 – už leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymą įregistruoti laivą galima rasti čia.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, įsigijimo dokumentų originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Duomenų keitimo atveju įstaigoje lieka anksčiau išduotų dokumentų originalai.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas saugomas byloje 1.41E

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „LAIVO LAIKINAS REGISTRAVIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRE IŠNUOMOTO LAIVO VĖLIAVĄ KEIČIANT Į LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVĄ“ TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 11

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laivo laikinas registravimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre išnuomoto laivo vėliavą keičiant į Lietuvos valstybės vėliavą:

3.1. Laivo įregistravimas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre.

3.2. Laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo išdavimas.

3.3. Leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai teikiami elektroninių ryšių priemonėmis, raštu arba tiesiogiai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 211 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas "Dėl Lietuvos respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių ir laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Nustatytos formos prašymas laikinai įregistruoti laivą.

6.2. Jei laivo nuomininkas – Lietuvos Respublikos pilietis, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

6.3. Laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) originalas arba notaro patvirtinta kopija.

6.4. Užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduotos pažymos, kurioje nurodytas laivo savininkas ir įkaito, užstato, hipotekos ar teisių į laivą suvaržymų turėtojas (arba turėtojai, jeigu tokių yra), kopija (šio dokumento originalas pateikiamas per 14 kalendorinių dienų nuo laivo įregistravimo registre dienos).

6.5. Užsienio valstybės, kurioje įregistruotas išsinuomotas laivas, laivų registro tvarkytojo išduoto dokumento, patvirtinančio, kad išsinuomotam laivui laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu sustabdoma teisė plaukioti su valstybės, kurioje įregistruotas laivas, vėliava, kopija (šio dokumento originalas pateikiamas per 14 kalendorinių dienų nuo laivo įregistravimo registre dienos).

6.6. Išsinuomoto laivo savininko sutikimo, kad laivas laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu būtų laikinai įregistruotas Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre, originalas.

6.7. Laivo matavimo liudijimo, išduoto klasifikacinės bendrovės, kopija.

6.8. Laivo klasės liudijimo, išduoto įgaliotos klasifikacinės bendrovės, kopija.

6.9.  Pirminės laivo apžiūros aktas, jeigu apžiūrą atliko įgaliota klasifikacinė bendrovė.

6.10. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos išduotą leidimą naudoti laivo stotį.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Gyventojų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

7.4. Sutikimas dėl žvejybos laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, www.zuvdep.lt.

7.5. Informacija, ar laivas yra įtrauktas į Neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašą, patvirtintą 2010 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 468/2010, kuriuo sudaromas Neteisėtą, nedeklaruojamą ir nereglamentuojamą žvejybą vykdančių laivų ES sąrašas (OL 2010 L131, p. 22), iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, www.zuvdep.lt.

7.6. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

7.7. Laivo radijo šaukiniai iš Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos, Algirdo g. 27A, LT-03219 Vilnius, www.rrt.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24,  LT-92251 Klaipėda,tel. 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, raminta.sajaukiene@ltsa.lrv.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 3 darbo dienas

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Dvidešimt aštuoni eurai (28,00 Eur)

rinkliavos kodas – 4.278 – už laivo laikinąjį įregistravimą Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre ir liudijimo išdavimą

11.3. Dešimt eurų (10,00 Eur)

rinkliavos kodas – 4.282 – už leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava išdavimą.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas įregistruoti laivą.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, laivo nuomos dokumentų originalai arba tinkamai patvirtintos kopijos, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Duomenų keitimo atveju įstaigoje lieka anksčiau išduotų dokumentų originalai.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas saugomas byloje 1.41E

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „LAIVO DOKUMENTŲ DUBLIKATŲ IŠDAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

 

2018-01-             Nr.

Klaipėda

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 9

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laivo dokumentų dublikatų išdavimas:

3.1. Laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato išdavimas.

3.2. Laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato išdavimas.

3.3. Leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato išdavimas.

3.4. Leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato išdavimas.

3.5. Laivo įgulos minimumo liudijimo dublikato (vietoj prarasto ar sugadinto) išdavimas.

3.6. Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimo dublikato išdavimas.

3.7. Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už pavojingųjų ir kenksmingų medžiagų (HNS) padarytą žalą liudijimo dublikato išdavimas.

3.8. Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už taršos nafta padarytą žalą liudijimo dublikato išdavimas.

3.9. Draudimo ar kitokios finansinės garantijos liudijimo dėl atsakomybės už keleivių mirtį ir kūno sužalojimą dublikato išdavimas.

3.10. Laivo istorijos tęstinio įrašo dokumento (1 forma) dublikato išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai teikiami elektroninių ryšių priemonėmis, raštu arba tiesiogiai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 211 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas "Dėl Lietuvos respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių ir laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Prašymas išduoti 3.1–3.10 papunkčiuose nurodytą dublikatą ir motyvuotas paaiškinimas apie prarastą ar sugadintą laivo dokumentą

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Gyventojų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

7.4. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24,  LT-92251 Klaipėda,tel. 8698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, raminta.sajaukiene@ltsa.lrv.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 3 darbo dienas

 

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Šeši Eurai (6,00 Eur)

rinkliavos kodas – 4.277 – už laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato išdavimą.

11.2. Šeši Eurai (6,00 Eur)

rinkliavos kodas – 4.279 – už laivo laikinojo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo dublikato išdavimą.

11.3. Šeši Eurai (6,00 Eur)

rinkliavos kodas – 4.281 – už leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato išdavimą.

11.4. Šeši Eurai (6,00 Eur)

rinkliavos kodas – 4.283 – už leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava dublikato išdavimą.

11.5. Šeši Eurai (6,00 Eur)

rinkliavos kodas – 4.286 – už laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo dublikato išdavimą

11.6. Du eurai (2,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.289.2 – už civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimo dublikato išdavimą.

11.7. Du eurai (2,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.290.2 – už civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už pavojingųjų ir kenksmingų medžiagų (HNS) padarytą žalą liudijimo dublikato išdavimą.

11.8. Du eurai (2,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.291.2 – už civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už taršos nafta padarytą žalą liudijimo dublikato išdavimą.

11.9. Du eurai (2,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.292.2 – draudimo ar kitokios finansinės garantijos liudijimo dėl atsakomybės už keleivių mirtį ir kūno sužalojimą dublikato išdavimą.

11.10. Du eurai (2,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.293.2 – už laivo istorijos tęstinio įrašo dokumento (1 forma) dublikato išdavimą.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

 

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyti savininko duomenys, jūrų laivo duomenys

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas saugomas byloje 1.41E

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „LAIVO IŠREGISTRAVIMAS IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS JŪRŲ LAIVŲ REGISTRO“ TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 10

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laivo išregistravimas iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro:

3.1. Laivo išregistravimas iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir Laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro liudijimo išdavimas.

3.2. Laivo išregistravimas iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro, pasikeitus laivo pavadinimui, laivo savininko pavadinimui ar laivo savininko adresui, ir Laivo išregistravimo iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro liudijimo išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai teikiami elektroninių ryšių priemonėmis, raštu arba tiesiogiai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 211 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

5.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas "Dėl Lietuvos respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių ir laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. spalio 21 d. nutarimas Nr. 1318 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Prašymas išregistruoti laivą, nurodant išregistravimo priežastį.

6.2. Laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo originalas (dublikatas, jei jis buvo išduotas).

6.3. Leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava originalas (dublikatas, jei jis buvo išduotas).

6.4. Laivo įgulos minimumo liudijimo originalas (dublikatas, jei jis buvo išduotas).

6.5. Jei laivas buvo įregistruotas laikinai:

6.5.1. laivo laikino įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre liudijimo originalas (dublikatas, jei jis buvo išduotas);

6.5.2. leidimo laivui laikinai plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava originalas (dublikatas, jei jis buvo išduotas);

6.5.3. laivo įgulos minimumo liudijimo originalas (dublikatas, jei jis buvo išduotas).

6.6. Jeigu laivas yra įkeistas – notaro patvirtintas visų hipotekos kreditorių sutikimas išregistruoti laivą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Gyventojų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

7.4. Sutikimas dėl žvejybos laivo įregistravimo Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre iš Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, www.zuvdep.lt.

7.5. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

7.6. Informacija apie laivo areštus ir įkeitimus iš valstybės įmonės Registrų centro Hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24,  LT-92251 Klaipėda,tel. 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, raminta.sajaukiene@ltsa.lrv.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 5 darbo dienas

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Trisdešimt penki Eurai (35,00 Eur)

rinkliavos kodas – 4.274 – už laivo išregistravimą iš Lietuvos Respublikos jūrų laivų registro ir liudijimo išdavimą.

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyta laivo išregistravimo priežastis

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, įregistruojant laivą išduoti laivo dokumentų originalai, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas saugomas byloje 1.41E

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „LEIDIMO PLAUKIOTI SU LIETUVOS VALSTYBĖS VĖLIAVA GALIOJIMO SUSTABDYMO LIUDIJIMO IŠDAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 9

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimo plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimo sustabdymo liudijimo išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai teikiami elektroninių ryšių priemonėmis, raštu arba tiesiogiai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 211 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas "Dėl Lietuvos respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių ir laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Prašymas, kuriame turi būti nurodyta, su kurios valstybės vėliava laivas plaukios laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu.

6.2. Laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter), kurioje nurodytas laivo pavadinimas, laivo savininko ir laivo nuomininko duomenys, šios sutarties sudarymo data ir galiojimo laikas, originalas arba notaro patvirtinta kopija.

6.3. Užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduota pažyma, kad laivas bus įregistruotas šioje valstybėje ir kad jam bus leista plaukioti su tos valstybės vėliava laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu, kopija (šio dokumento originalas pateikiamas per 14 kalendorinių dienų).

6.4. Jeigu laivas yra įkeistas – notaro patvirtintas visų hipotekos kreditorių sutikimas išduoti leidimą laivui laikinai plaukioti su užsienio valstybės vėliava, originalas.

6.5. Leidimas laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava originalas arba dublikatas (jeigu jis buvo išduotas).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie Lietuvos Respublikos piliečius iš Gyventojų registro, Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.2. Informacija apie Lietuvos Respublikoje įregistruotus juridinius asmenis iš valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro, V. Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.3. Informacija apie laivo areštus ir įkeitimus iš valstybės įmonės Registrų centro Hipotekos registro ir Turto arešto aktų registro, V. Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, www.registrucentras.lt.

7.4. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

7.5. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24,  LT-92251 Klaipėda,tel. 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, raminta.sajaukiene@ltsa.lrv.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 3 darbo dienas

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dešimt eurų (10,00 Eur)

rinkliavos kodas – 4.284 – už leidimo laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava galiojimo sustabdymo liudijimo išdavimą.

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas, kuriame turi būti nurodyta, su kurios valstybės vėliava laivas plaukios laivo nuomos be įgulos sutarties (bareboat charter) galiojimo laikotarpiu

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, laivo nuomos be įgulos sutarties originalas arba notaro patvirtinta kopija, užsienio valstybės laivų registro tvarkytojo išduota pažyma, hipotekos kreditorių sutikimas išduoti leidimą laivui laikinai plaukioti su užsienio valstybės vėliava, leidimas laivui plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas saugomas byloje 1.41E

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „LAIVO ĮGULOS MINIMALIOS SUDĖTIES LIUDIJIMO IŠDAVIMAS” TEIKIMO APRAŠYMAS

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 10

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai teikiami elektroninių ryšių priemonėmis, raštu arba tiesiogiai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 211 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymas "Dėl Lietuvos respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių ir laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimumo liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Nustatytos formos prašymas išduoti laivo įgulos minimalios sudėties liudijimą.

6.2. Jei prašyme nurodyta mažesnė laivo įgulos minimali sudėtis, negu nustatyta Laivo įgulos minimalios sudėties nustatymo ir laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo išdavimo tvarkos aprašo 3 priedo lentelėse, pateikiama papildoma forma prie prašymo.

6.3. Laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo originalas (jei anksčiau buvo išduotas).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

7.2. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24,  LT-92251 Klaipėda,tel. 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, raminta.sajaukiene@ltsa.lrv.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 3 darbo dienas

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Dvidešimt eurų (20,00 Eur)

rinkliavos kodas – 4.285 – už laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo išdavimą.

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymą išduoti laivo įgulos minimalios sudėties liudijimą ir papildomą formą prie prašymo galima rasti čia: Laivo įgulos minimali sudėtis bei Papildoma forma prie prašymo išduoti laivo įgulos minimalios sudėties liudijimą

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Duomenų keitimo atveju įstaigoje lieka anksčiau išduoto dokumento originalas.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas saugomas byloje 1.41E

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „LAIVO ISTORIJOS TĘSTINIO ĮRAŠO DOKUMENTO (1 FORMA) IŠDAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laivo istorijos tęstinio įrašo dokumento (1 forma) išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai teikiami elektroninių ryšių priemonėmis, raštu arba tiesiogiai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 211 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. 2BE-215 „Dėl lietuvos respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų laivo istorijos tęstinių įrašų dokumento išdavimo ir laivo istorijos tęstinių įrašų bylos tvarkymo taisyklių patvirtinimo"

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Prašymas išduoti laivo istorijos tęstinio įrašo dokumentą (1 formą).

6.2. Pakeitimų dokumentas (2 forma).

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

7.2. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24,  LT-92251 Klaipėda,tel. 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, raminta.sajaukiene@ltsa.lrv.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 3 darbo dienas

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Trys eurai (3,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.293.1 – už laivo istorijos tęstinio įrašo dokumento (1 forma) išdavimą.

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pakeitimų dokumentą (2 formą) galima rasti čia.

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti pakeitimų dokumentą (2 formą) (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, pakeitimų dokumento (2 forma) kopija.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas saugomas byloje 1.41E

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMO AR KITOKIOS FINANSINĖS GARANTIJOS LIUDIJIMŲ IŠDAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos liudijimų išdavimas:

3.1. Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimo išdavimas.

3.2. Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už pavojingųjų ir kenksmingų medžiagų (HNS) padarytą žalą liudijimo išdavimas.

3.3. Civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už taršos nafta padarytą žalą liudijimo išdavimas.

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai teikiami elektroninių ryšių priemonėmis, raštu arba tiesiogiai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 211 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3-425 Dėl Laivo savininko civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už taršos nafta padarytą žalą, pavojingų ir kenksmingų medžiagų padarytą žalą bei laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Nustatytos formos prašymas.

6.2. Draudimo poliso ar kito dokumento, patvirtinančio draudimo ar kitokios finansinės garantijos, atitinkančios 2001 m. Tarptautinės konvencijos dėl civilinės atsakomybės už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus, turėjimą, kopija.

6.3. Draudimo poliso ar kito dokumento, patvirtinančio draudimo ar kitokios finansinės garantijos, atitinkančios 1996 m. Tarptautinės konvencijos dėl atsakomybės ir kompensacijos už žalą, susijusią su pavojingų ir kenksmingų medžiagų vežimu jūra, 12 straipsnyje nurodytus reikalavimus, turėjimą, kopija.

6.4. Draudimo poliso ar kito dokumento, patvirtinančio draudimo ar kitokios finansinės garantijos, atitinkančios 1992 m. Tarptautinės konvencijos dėl civilinės atsakomybės už taršos nafta padarytą žalą 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus, turėjimą, kopija.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

7.2. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24,  LT-92251 Klaipėda,tel. 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, raminta.sajaukiene@ltsa.lrv.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 5 darbo dienas

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

11.1. Trys eurai (3,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.289.1 – už civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už laivų bunkeriuose vežamos naftos padarytą žalą liudijimo išdavimą.

11.2. Trys eurai (3,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.290.1 – už civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už pavojingųjų ir kenksmingų medžiagų (HNS) padarytą žalą liudijimo išdavimą.

11.3. Trys eurai (3,00 Eur);

rinkliavos kodas – 4.291.1 – už civilinės atsakomybės draudimo ar kitokios finansinės garantijos už naftos tarša padarytą žalą liudijimo išdavimą. 

Gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymą galima rasti čia

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, civilinės atsakomybės draudimo polisas arba dokumentas, patvirtinantis kitokios finansinės garantijos faktą.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas saugomas byloje 1.41E

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮREGISTRUOTŲ LAIVŲ JŪRINIŲ AVARINIŲ RADIJO PLŪDURŲ (EPIRB), VEIKIANČIŲ 406 MHZ DAŽNIU COSPAS-SARSAT PALYDOVINĖJE RYŠIŲ SISTEMOJE, REGISTRAVIMAS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 6

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų jūrinių avarinių radijo plūdurų (EPIRB), veikiančių 406 MHz dažniu COSPAS-SARSAT palydovinėje ryšių sistemoje, registravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai teikiami elektroninių ryšių priemonėmis, raštu arba tiesiogiai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 211 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1998 m. kovo 3 d. įsakymas Nr. 89 „Dėl Jūrinių avarinių radijo plūdurų (EPIRB), veikiančių 406 MHz dažniu COSPAS-SARSAT palydovinėje ryšių sistemoje, kodavimo, registravimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Užpildyta ir parašu patvirtinta jūrinių avarinių radijo plūdurų (EPIRB), veikiančių 406 MHz dažniu COSPAS-SARSAT palydovinėje ryšių sistemoje, registravimo kortelė

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

7.2. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24,  LT-92251 Klaipėda,tel. 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, raminta.sajaukiene@ltsa.lrv.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 1 darbo dieną

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vienas euras (1,00 Eur)

rinkliavos kodas – 4.2931 - už Lietuvos Respublikoje įregistruotų laivų jūrinių avarinių radijo plūdurų (EPIRB), veikiančių 406 MHz dažniu COSPAS-SARSAT palydovinėje ryšių sistemoje, registravimą.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymą galima rasti čia

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka jūrinių avarinių radijo plūdurų (EPIRB), veikiančių 406 MHz dažniu COSPAS-SARSAT palydovinėje ryšių sistemoje, registravimo kortelės kopija.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas saugomas byloje 1.41E

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „LAIVO ŽURNALŲ REGISTRO REGISTRAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 3

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Laivo žurnalų registro registravimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai teikiami elektroninių ryšių priemonėmis, raštu arba tiesiogiai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 211 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. V-73 „Dėl Laivo žurnalų formų ir jų pildymo bei registravimo taisyklių patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

 

Sunumeruotas ir surištas Laivo žurnalų registras

 

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

7.2. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24,  LT-92251 Klaipėda,tel. 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, raminta.sajaukiene@ltsa.lrv.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 1 darbo dieną

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Vienas euras (1,00 Eur)

rinkliavos kodas – 4.2791 –  už laivo žurnalo registro registravimą.

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymo nėra

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

-

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas saugomas byloje 1.41E

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS „DRAUDIMO AR KITOKIOS FINANSINĖS GARANTIJOS LIUDIJIMO DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ KELEIVIŲ MIRTĮ IR KŪNO SUŽALOJIMĄ IŠDAVIMAS“ TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

Versija – 3

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Draudimo ar kitokios finansinės garantijos liudijimo dėl atsakomybės už keleivių mirtį ir kūno sužalojimą išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Dokumentai teikiami elektroninių ryšių priemonėmis, raštu arba tiesiogiai (Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyrius, 211 kab., J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 3-878 „Dėl 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo jūra su pakeitimais, padarytais 2002 m. protokolu (Atėnų konvencija), 4A straipsnyje nurodyto draudimo ar kitos finansinės garantijos liudijimo dėl atsakomybės už keleivių mirtį ir kūno sužalojimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

6.1. Nustatytos formos prašymas.

6.2. Draudimo poliso ar kito dokumento, patvirtinančio draudimo ar kitokios finansinės garantijos, atitinkančios Atėnų konvencijos 4A straipsnyje nurodytus reikalavimus, turėjimą, kopija.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

7.1. Informacija apie jūrų laivą iš Lietuvos transporto saugos administracijos Jūrų departamento Laivybos paslaugų skyriaus, J. Janonio g. 24, LT-92251 Klaipėda, www.ltsa.lrv.lt.

7.2. Informacija apie sumokėtą valstybės rinkliavą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Vasario 16-osios g. 15, LT-01514 Vilnius, www.vmi.lt.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Ingrida Mileikienė, Laivybos paslaugų skyriaus vyriausioji specialistė, J. Janonio g. 24,  LT-92251 Klaipėda,tel. 8 698 71 605, ingrida.mileikiene@ltsa.lrv.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Raminta Šajaukienė, Laivybos paslaugų skyriaus vedėja, tel. 8 698 25 475, raminta.sajaukiene@ltsa.lrv.lt.

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 2 darbo dienas

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Trys eurai (3,00 Eur);

Rinkliavos kodas 4.292.1- už civilinės atsakomybės draudimo ar kitos finansinės garantijos liudijimo dėl atsakomybės už keleivių mirtį ar kūno sužalojimą, išdavimas

Rinkliava mokama į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Įmokos kodas – 5770.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Nustatytos formos prašymą galima rasti čia

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Vienpusės sąveikos lygis – suteikiama galimybė vartotojui gauti prašymo formą (atsisiųsti ją iš interneto svetainės), siekiant pradėti administracinės paslaugos gavimo procedūrą

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Administracinė paslauga yra galutinė.

Įstaigoje lieka prašymo originalas, draudimo poliso ar kito dokumento, patvirtinančio draudimo ar kitokios finansinės garantijos, atitinkančios Atėnų konvencijos 4A straipsnyje nurodytus reikalavimus, turėjimą, kopija.

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas saugomas byloje 1.41E

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-17