Patariamoji taryba

Susisiekimo ministerija, siekdama didinti Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) veiklos efektyvumą ir užtikrinti skaidresnį jos valdymą, įsteigė patariamąją darbo grupę – Patariamąją tarybą. Tarybos nariai dalinsis savo patirtimi ir įžvalgomis dėl viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo, verslo aplinkos gerinimo, administracinės naštos mažinimo bei visuomenės ir valstybės intereso užtikrinimo ir atitinkamai pagal kompetenciją teiks pasiūlymus Susisiekimo ministrui.

Patariamosios tarybos sudėtis:

Inga Černiuk – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos kanclerė;
Milda Kaupelienė – Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamento direktorė;
Darius Kuliešius – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos vyriausiasis patarėjas;
Tomas Gulbinas – nepriklausomas narys;
Giedrius Kadziauskas – nepriklausomas narys (Tarybos pirmininkas).

Darbotvarkė:

  1. LTSA svarbių įvykių pristatymas (pristato LTSA direktorius);
  2. Tarybos darbo tvarka ir tikslai (Tarybos pirmininkas);
  3. LTSA 2018 metų veiklos rezultatų aptarimas (LTSA direktorius).

Darbotvarkė:

  1. LTSA svarbių įvykių pristatymas (pristato LTSA direktorius);
  2. LTSA 2018 metų veiklos ataskaitos aptarimas (LTSA direktorius ir LTSA direktoriaus pavaduotoja);
  3. LTSA 2019 metų veiklos plano projekto pristatymas ir aptarimas (LTSA direktorius).

Tarybos posėdžio darbotvarkė:

  1. Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – LTSA) ūkio subjektų rizikos vertinimas (prižiūrimi subjektai, rizikos veiksniai, rizikos vertinimo metodika);
  2. Nacionalinio saugumo klausimas kaip vienas iš rizikos veiksnių LTSA veikloje. 

Tarybos posėdžio darbotvarkė:

  1. Pratęsti Lietuvos transporto saugos administracijos ūkio subjektų rizikingumo vertinimo (prižiūrimi subjektai, rizikos veiksniai, rizikos vertinimo metodika) aptarimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-02-11