Pareigų aprašymas Spausdinti

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: