Pareigų aprašymas Spausdinti

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS