Pareigų aprašymas Spausdinti

        VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: