Pareigų aprašymas Spausdinti

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS:

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: