Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA


•    Laivybos saugos jūroje ir vidaus vandenyse didinimas.
•    Vandens transporto veiklos valstybinės priežiūros organizavimas.

FUNKCIJOS


•    Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
•    Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
•    Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
•    Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
•    Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
•    Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
•    Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
•    Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo.


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – jūrų technologijos (arba);
•    studijų kryptis – teisė;
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – keleivių ir krovinių vežimo jūrų ir vidaus vandenų transportu patirtis;
•    darbo patirtis srityje – 3 metai;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B2.
Transporto priemonių pažymėjimai:
•    turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).