Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:  

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: