Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA 

 
FUNKCIJOS 

 

 
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 

arba: 

arba: 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 

Atitikimas kitiems reikalavimams: