Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

Atitikimas kitiems reikalavimams:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS