Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Vyresnysis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas: