Pareigų aprašymas Spausdinti

          VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: