Pareigų aprašymas Spausdinti

VEIKLOS SRITIS

•    Veiklos planavimas.
•    Viešieji pirkimai.

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

•    Projektų ir veiklos valdymas.
•    Didelės apimties viešųjų pirkimų organizavimas.

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

•    Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
•    Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
•    Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
•    Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.
•    Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.
•    Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.
•    Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.
•    Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Organizuoja ir kontroliuoja vykdomų projektų Lietuvos transporto saugos administracijoje (toliau - Administracija) viešuosius pirkimus.
•    Užtikrina, kad Administracijos vykdomi projektai ir jų įgyvendinimas atitiktų Projekto finansavimo ir administravimo taisyklių reikalavimus.
•    Organizuoja plėtros, Europos Sąjungos finansuojamų ir valstybės investicijų projektų, rengimą bei įgyvendinimą, dalyvauja atstovaujant projektų vykdytojų interesams projekto įgyvendinimą kontroliuojančiose institucijose.
•    Prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – teisė (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – ES struktūrinės paramos bei projektų administravimo ir įgyvendinimo patirtis;
•    darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B2.
Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.