Pareigų aprašymas Spausdinti

DARBUOTOJO FUNKCIJOS: 

DARBUOTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: