Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:       

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: