Pareigų aprašymas Spausdinti

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

Transporto priemonių pažymėjimai:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS