Pareigų aprašymas Spausdinti

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
•    Su kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų transporto veikla susijusių administracinių paslaugų teikimo organizavimas.
FUNKCIJOS
•    Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
•    Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
•    Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
•    Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualią informaciją.
•    Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
•    Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
•    Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
•    Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
•    Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
•    Vykdo teikiamų paslaugų procesų analizę, teikia pasiūlymų dėl paslaugų teikimo efektyvumo didinimo, aptarnavimo kokybės gerinimo, perkėlimo į elektroninę erdvę.
•    Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    studijų kryptis – transporto inžinerija (arba);
•    studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
•    išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
•    darbo patirties sritis – keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu, keleivinio transporto valdymo, patirtis ;
•    darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 3 metai;
Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
•    kalba - anglų ir rusų;
•    kalbos mokėjimo lygis – B2.
Atitikimas kitiems reikalavimams:
•    Gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.
 Transporto priemonių pažymėjimai:
•    turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).