Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS