Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

      Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

Atitikimas kitiems reikalavimams:

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS