Pareigų aprašymas Spausdinti

V SKYRIUS 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI 

20. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

20.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

20.2. studijų kryptis – transporto inžinerija (arba); 

arba: 

 

20.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

20.4. darbo patirtis – saugaus eismo kelių srityje patirtis ; 

20.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;  

arba: 

 

20.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;  

20.7. darbo patirtis – keleivių ir krovinių vežimo kelių transportu, keleivinio transporto valdymo, patirtis ; 

20.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.  

 

 

21. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

21.1. kalba – anglų arba rusų; 

 

21.2. kalbos mokėjimo lygis – B1. 

 

22. Atitikimas kitiems reikalavimams:

22.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis. 

 

23. Transporto priemonių pažymėjimai:

23.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija). 

 

 

 

FUNKCIJOS 

 

 

 

 

 

 

7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą. 

8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą. 

9. Konsultuoja priskirtos srities klausimais. 

10. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą. 

11. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą. 

12. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą. 

13. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą. 

14. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais. 

15. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą. 

 

 

 

 

 

16. Nagrinėja administracinių teisės nusižengimų bylas ir tvarko nagrinėjamų administracinių teisės nusižengimų bylų dokumentus. 

17. Rengia ir teikia pasiūlymus dėl Administracijos veiklos, darbo organizavimo tobulinimo. 

18. Nesant skyriaus viršininko, jį pavaduoja, prireikus pavaduoja kitus skyriaus valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį. 

 

 

 

 

 

19. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.