Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas: