Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

Specialistas atlieka šias funkcijas: