Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Specialistas atlieka šias funkcijas: