Pareigų aprašymas Spausdinti

FUNKCIJOS

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

  išsilavinimas – ne žemesnis kaip aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis      laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

  kalba - anglų arba rusų;

  kalbos mokėjimo lygis – B1.

  gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.