Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 

arba: 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai: 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS