Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS