Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialūs reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

Patarėjas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas: