Pareigų aprašymas Spausdinti

VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: