Pareigų aprašymas Spausdinti

Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių) 

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai: 

Transporto priemonių pažymėjimai: 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS