Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialieji reikalavimai


Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos


 

Specialistas atlieka šias funkcijas: