Pareigų aprašymas Spausdinti

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Specialistas atlieka šias funkcijas: