Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Specialistas atlieka šias funkcijas: