Pareigų aprašymas Spausdinti

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI  

Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus: 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS 

Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas: