Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS