Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Specialistas atlieka šias funkcijas: