Pareigų aprašymas Spausdinti

Specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS