Pareigų aprašymas Spausdinti

 VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS: 

 VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: