Pareigų aprašymas Spausdinti

  VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

VALSTYBĖS TARNAUTOJAS TURI ATITIKTI ŠIUOS SPECIALIUOSIUS REIKALAVIMUS: